Emmanuel de Bom, 'Boekbeoordeling. Klaus Groth in zijn leven en streven als dichter, taalkamper, mensch, met reisverhaal en terugblik op de Dietsche beweging, door Dr. C.J. Hansen, boekwaarder der stad Antwerpen – Antwerpen, drukkerij L. dela Montagne, 1889', in: De Vlaamsche School, jrg. III (1890), p. 129-130, gedateerd juli 1890.
Het nummer verscheen vrij laat, nl. begin november 1890. In De Koophandel van Antwerpen van 6 november 1890 werd meegedeeld dat De Vlaamsche School net verschenen was, met onder meer een boekbespreking over Klaus Groth van C.J. Hansen.
Toon volledige brief