Dit was de commissie voor de jaarlijkse feestmaaltijd van de Antwerpse Taalverbonders. Een rondschrijven aan de leden van 3 februari 1890 meldde dat dit gezellige avondmaal zou plaatsvinden op 8 februari 1890 in het restaurant St-Jean in de Keyserlei in Antwerpen, om kwart voor acht 's avonds. Het briefje was opgesteld in naam van de commissieleden Pol de Mont, Antoon Moortgat, Emmanuel de Bom en M.B. Wezelaar, de restauranthouder. Zie de documentatie over het Taalverbond in het AMVC (T106/D).
Toon volledige brief