Swarth doelt op het banket van de Antwerpse afdeling van het Taalverbond, dat op 8 februari 1890 had plaatsgevonden. Zie brief 5, noot 7.
Als herinnering aan dat feestmaal werden op initiatief van Paul Buschmann tachtig exemplaren uitgegeven van Die excellente cronike van de ghesellighe tsamenkomste van de Taelverbonders wt Antwerpen in den jaere MDCCCXC, 't Antwerpen geprent by J.-E. Buschmann drucker-uytgever. Dat gedenkboek bevat het menu en het algemeen verslag van de bijeenkomst (beide door De Bom opgesteld in pseudo-Middelnederlands, alsof het om een middeleeuws gildefeest ging), de knuppelverzen en sermoenen die bij die gelegenheid door Emmanuel De Bom, Antoon Moortgat en De Mont werden voorgedragen, alsook vier tekeningen van Hendrik Luyten, die in het Letterenhuis worden bewaard, en waarop het twintigtal deelnemers aan het banket is afgebeeld. Het boek was niet in de handel verkrijgbaar en kon uitsluitend door leden van het Taalverbond gekocht worden. Zie het Maandblad van het Taalverbond, I, nr. 5 (1 september 1890), p. 55-56.
Toon volledige brief