MALINES (STATION) 17 FEVR 1890 1-S
ANVERS 17 FEVR 1890 4-S
WelEd[ele] Heer Emm[anuel Karel] de Bom.
Letterkundige.
Olijftakstraat 10.
Antwerpen.
 

Annotations

[1] Swarth bedoelt de toast die Emmanuel de Bom hield op de feestmaaltijd van de Antwerpse groep van het Taalverbond. De titel luidde: 'Een teug aan d'oukens en een slokkie aan de jongeren! Gerijmd in hinkende minkmankende voeten, hier en daar met eksteroogen versierd!'. Die bevatte: Proloog. A.- Ouverture voor conterbas. B.- Toast. C.- Openbare biecht. D.- 2 Wenschen voor 1890. E.- Finale. Zie Die excellente cronike van de ghesellighe tsamenkomste van de Taelverbonders wt Antwerpen in den jaere MDMCCCXC (Antwerpen, Buschmann, 1890), p. 7-13.
[2] Swarth doelt op de knuppelverzen waarvan sprake is in brief 15.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Swarth, (stéphanie) Hélène (° Amsterdam, 1359-10-25 - ✝ Velp, 1941-06-20)

Schrijfster.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.