Swarth bedoelt de toast die Emmanuel de Bom hield op de feestmaaltijd van de Antwerpse groep van het Taalverbond. De titel luidde: 'Een teug aan d'oukens en een slokkie aan de jongeren! Gerijmd in hinkende minkmankende voeten, hier en daar met eksteroogen versierd!'. Die bevatte: Proloog. A.- Ouverture voor conterbas. B.- Toast. C.- Openbare biecht. D.- 2 Wenschen voor 1890. E.- Finale. Zie Die excellente cronike van de ghesellighe tsamenkomste van de Taelverbonders wt Antwerpen in den jaere MDMCCCXC (Antwerpen, Buschmann, 1890), p. 7-13.
Toon volledige brief