Een brief van Julius de Geyter aan Max Rooses van 9 april 1890 (AMVC, G3625, 1416/33) toont aan dat De Geyter heel wat bezwaren had tegen de afschaffing van het jaarboek. Dat kwam door het verdwijnen van het letterkundige gedeelte, waarvoor het Maandblad van het Taalverbond geen compensatie bood. Zie ook . In deze brief sprak Julius de Geyter niet over het voorstel dat Rooses op de algemene vergadering gedaan had, om ter vervanging van het letterkundige gedeelte van het Jaarboek van het Taalverbond elk jaar een of meer werken van leden van het Taalverbond uit te geven. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 1 (20 april 1890), p. 10.
Toon volledige brief