Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I, nr. 3 (18 juni 1890), p. 36. Daarin wordt vermeld dat van Vermeylen enkele Brusselse schetsen werden voorgelezen.
Toon volledige brief