Pol de Mont en Emmanuel de Bom waren van plan om een aantal folkloristische verhalen (waaronder hun vertelsels uit Volkskunde, zie ) uit te geven onder de titel Ons goede Vlaamsche volk in zijne overleveringen. Deze uitgave verscheen echter nooit.
Wel verscheen te Gent in 1903 bij uitgever I. Vanderpoorten van Pol de Mont en Alfons de Cock Zoo vertellen de Vlamingen, waarin de vertelsels van De Bom uit Volkskunde (zie ) in gewijzigde vorm werden opgenomen. Zie Paul van Tichelen, Bibliografie van en over Emmanuel de Bom (Antwerpen, De sikkel, 1947), p. 66, nr. 206.
Dat Emmanuel de Bom al lang met zulke plannen rondliep, blijkt uit brieven van Menard Verkest aan hem uit 1888. Over de reden waarom de aangekondigde vertelsels nooit verschenen, zie E.–H. van Heurck, L' oeuvre des folkloristes anversois (Anvers, J.–E. Buschmann, 1914), p. 42–46.
Toon volledige brief