'Nieuwe Paden' werd uiteindelijk 'Zingende vogels', een tijdschrift waarvan slechts twee jaargangen verschenen, namelijk 1891–1892 en 1895–1896.
Reeds in januari 1890 wilden Pol de Mont en Hélène Swarth een nieuw tijdschrift stichten. De briefwisseling daarover vinden we in Herman Liebaers, Hélène Swarth. Brieven aan Pol de Mont (Gent, KVATL, 1964).
Bij de eerste brief uit die correspondentie die betrekking heeft op het nieuwe tijdschrift, namelijk die van 16 januari 1890 (p. 163–164) schrijft Liebaers in een voetnoot dat men met deze brief de moeizame totstandkoming van Zingende vogels begint, waarvan het eerste nummer in juli 1891 zou verschijnen. Het eerste nummer verscheen nochtans in juni 1891; zie Het volksbelang van 27 juni 1891 en de briefwisseling tussen Emmanuel de Bom en August Vermeylen uit 1891.
In de brief van Swarth aan De Mont van 23 november 1890 worden een aantal titels, waaronder Zingende vogels, voor het nieuwe tijdschrift opgegeven. Zie daarvoor in de uitgave van Liebaers pp. 201–202. Als medewerkers voor het tijdschrift worden genoemd: Marcellus Emants, Willem Kloos, Herman Gorter, Teunis Pluim en Emmanuel de Bom, "die poëzie voelt (een zeldzaam voorrecht voor een criticus)" (p. 165).
Toon volledige brief