Annotations

[1] De schrijfwijze van 'afgrijselik' volgt de spellingswijze van R.A. Kollewijn. Zie R.A. Kollewijn, Opstellen over spelling en verbuiging (Amsterdam, H.J.W. Becht, 1903), p. 190 nr. 4.
[2] Dit slaat op hun onderhandelingen met de Nederlandse uitgeverij Van Holkema en Warendorf in verband met de uitgave van Vrije Kunst. Zie Emmanuel de Bom, Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven (Brussel, De wilde roos - Amsterdam, Ontwikkeling, [1925]), p. 200.
Het woord 'smous' geldt hier duidelijk als pejoratieve variant van het woord 'jood'. Het gebruik ervan was in de achttiende en negentiende eeuw vrij gangbaar en wijst op een aantal vooroordelen die in verband met joden bestonden, als zouden ze onbetrouwbare woekeraars geweest zijn die louter op geld en winst belust waren. In dat verband lijkt Vermeylen ermee te bedoelen dat hij de condities van uitgeverij Warendorf onaanvaardbaar vond omdat ze financieel te hoog gegrepen waren.
[3] 'Dictus' is Antoon Moortgat, lid van het Taalverbond. Zie verder brief 82, noot 5.
[4] 'Selderslag' is Van Steenweghen, Frans, lid van het Taalverbond. Zie verder brief 82, noot 5.
[5] Pol de Mont.
[6] Zie ook brief 74.
[7] Les rimes de Plantin (s.l., Imprimerie Nationale, 1890), verzameld door Max Rooses en geschonken aan de leden van de Boekwezendag te Antwerpen. Zie De Vlaamsche School nr. III (1890), p. 131.
[8] Zie De Vlaamsche School nr. III (1890), p. 131: de leden van de Boekwezendag kregen ook een diploma.
[9] Vermeylen had van Vosmaer nog niets gelezen. Zie brief 107.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Bom, Georgius Franciscus De (gen. Joris) (° Antwerpen, 1866-06-03 - ✝ Antwerpen, 1926-11-10)

Broer van Emmanuel. Onderwijzer, componist en dirigent.

Gehuwd met Louisa Theresia Joris op 11/08/1892.

Kollewijn, Roeland Anthonie (° Amersfoort, 1857-03-30 - ✝ Helmond, 1942-02-07)

Taalkundige en auteur.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Moortgat, Antoon (° Antwerpen, 1862-05-10 - ✝ Braunschweig, 1927-03-23)

Leraar, uitgever, schrijver en journalist.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Steenweghen, Frans Michiel Van (° Antwerpen, 1850-07-03 - ✝ Antwerpen, 1928-02-21)

Beëdigd vertaler Engels en Spaans bij de rechtbank van Antwerpen, leraar Engels aan het Koninklijk Atheneum aldaar en schrijver. Lid van het Taalverbond. Publiceerde o.m. In Spanje. Reisschetsen (1889) en Recuerdos de los Flandros (1891). Stelde ook een handleiding Engels voor gevorderde studenten samen.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Vosmaer, Carel (° Den Haag, 1826-03-20 - ✝ Territet (Montreux), 1888-06-12)

Schrijver.

Warendorf, Simon (° Amsterdam, 1861-01-09 - ✝ Amsterdam, 1918-07-24)

Uitgever.

Trad vanaf 1887, na de dood van Tj.van Holkema, op als procuratiehouder van diens weduwe. Sinds 1891 heette de firma Van Holkema en Warendorf.

Titel - krant/tijdschrift

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.

Vrije Kunst

Tijdschrift dat in 1890 werd gepland doch nooit werd uitgegeven. Initiatiefnemer daartoe was P.van Assche. De redactie zou bestaan uit P.van Assche, E.de Bom en A.Vermeylen. De opname van P.de Mont werd in beraad gehouden. Ook C.Buysse en H.Langerock werden uitgenodigd om aan de redactie deel te nemen. Buysse aanvaardde en Langerock weigerde. Als leuzen werden voorgesteld: "Hoogmoedighlic!" en "Volg de vrije bane waarop de vrije geest U leidt!" (Poesjkin). Voor het drukken en uitgeven werd aan X.Havermans (later uitgever van Van Nu en Straks, 1ste reeks), A.Hoste en S.Warendorf (Ned.) gedacht. Het eerste nummer was gepland als dubbelnummer waarin bijdragen zouden voorkomen van A.Vermeylen, P.van Assche, E.de Bom, C.Buysse en H.Bossiers die eveneens deel zou uitmaken van de redactie. Het plan in bovenstaande vorm viel definitief in duigen, toen bleek dat P.van Assche tijdens de onderhandelingen i.v.m. Vrije kunst, zonder de medewerkers hierin te kennen, De vrije vlucht op touw had gezet. A.Vermeylen en E.de Bom werkten nochtans in stilte verder aan Vrije-kunst-plannen: einde 1890 stelden Vermeylen en De Bom een nieuw project op voor de wedergeboorte van Vrije kunst. Hieruit bleek hoe het geplande tijdschrift, hoewel grootser en ruimer opgevat, in het verlengde zou liggen van Jong Vlaanderen en reeds anticipeerde op het latere Van Nu en Straks.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.