<Resultaat 13 van 1419

>

BRUXELLES (PORTE DE FLANDRE) 9 JANV 1890 6-S
Den Heere
E[mmanuel Karel] de Bom
Olijftakstraat, 10
Antwerpen
ANVERS 9 JANV 1890 11-S
 
Is[idoor] Teirlinck
MOLENBEEK
Mijn waarde Heer De Bom,
Dank voor uwe heilwenschen — ik zend u de mijne en dát van harte. — De woordjes "Zonder wrok?" bewijzen, dat gij mij nog niet kent. — Denk echter niet, dat ik, zoó sprekende, uw artikel[1] goed vind.
Duid het mij niet ten kwade, dat ik meer waarde hecht aan de meening van Max Rooses en Sleeckx,[2] dan aan de uwe. Voelde ik, in mijn hart, den minsten wrok — zooals gij het veronderstellen durft — ik zou, in de Vlaamsche school de opname verzoeken van den brief, welke de eerste mij schreef.[3] Dát doe ik niet!
Vriendelijk gegroet
Is[idoor ]T[eirlinck]

Annotations

[1] Emmanuel de Bom, 'Molleke! Drij novellen door I. Teirlinck', in: De Vlaamsche School, nr. II (1889), p. 189.
Deze drie novellen, Molleke!, Arme vleermuis! en Van stekelke en stekelinneke!, verschenen in 1889 te Rotterdam bij P.J. Verlooy. Ze verschenen reeds eerder als feuilleton in De Vlaamsche kunstbode, XVII (1887), p. 145-165 en p. 193–215, waarin ze gedateerd en gelokaliseerd werden als "Molenbeek, Brussel, 1886". De Bom liet zich in zijn artikel in De Vlaamsche School vrij ongunstig uit over deze novellen en noemde Molleke! een mislukking.
[2] Max Rooses dacht gunstig over Molleke! (zie brief 6). Er werd geen brief van Rooses of Sleeckx aan Isidoor Teirlinck over dit onderwerp teruggevonden. Eventuele artikels van Rooses of Sleeckx hierover werden evenmin teruggevonden.
[3] Dat is ook niet gebeurd.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Sleeckx, (jan Lambrecht) Domien (° Antwerpen, 1818-02-02 - ✝ Luik, 1901-10-15)

Onderwijzer, journalist en schrijver.

Teirlinck, Isidoor (° Zegelsem (Oudenaarde), 1851-01-02 - ✝ Brussel, 1934-06-25)

Leraar, volkskundige en schrijver.

Titel - krant/tijdschrift

Vlaamsche Kunstbode, De (° 1870 - ✝ 1913)

Maandblad.

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.