Handleiding

[Corpus raadplegen] | [Brieven bekijken]

Corpus raadplegen

U kunt het corpus op verschillende manieren raadplegen.

Twee globale (en in zekere in aan elkaar tegengestelde) werkwijzen worden hier kort toegelicht.

Verfijnend: bladeren

Door in de brieven te 'bladeren' start u met alle brieven tegelijk, waaruit u vervolgens steeds fijnere selecties kunt maken. Dat doet u door bepaalde criteria te selecteren uit de lijst met gecodeerde elementen in de linkerkolom. U kunt de lijst b.v. beperken tot alle brieven die door één bepaalde auteur ('Auteur') of op één bepaalde dag ('Datum') zijn geschreven. Op dezelfde manier kunt u ervoor kiezen om alleen telegrammen te bekijken ('Brieftype') of alleen die brieven selecteren waarin de titel van een bepaald gedicht voorkomt.

Door op een van de facetten in de linkerkolom te klikken wordt een lijst gegenereerd met alle instanties die van dat facet kunnen voorkomen, met daarbij ook een vermelding van het aantal keren dat die instantie in de brieven voorkomt.

De selectie van een bepaald item uit de lijst reduceert het corpus tot alleen die brieven die aan uw keuze beantwoorden. Het resultaat van die selectie kunt u vervolgens tot een nieuwe verfijning beperken. U hanteert daarvoor dezelfde methode opnieuw.

Uitbreidend: zoeken

Meer gerichte zoekopdrachten kunt u uitvoeren door bovenaan het scherm de 'zoek'-optie te selecteren. Op die manier kunt u zoeken naar een bepaald woord ('Vrije tekst') in de brieven (incl. of excl. de annotaties) of meteen de titel van een opera, de naam van een uitgeverij of het inschrijvingsnummer van een bepaalde brief intikken. De 'zoek'-knop genereert dan meteen een lijst met de brief of de brieven van uw keuze.

Om dergelijke zoekopdrachten zo exact mogelijk te formuleren, kunnen verschillende zoekopties worden gecombineerd. Om dat te doen dient u helemaal rechts op het scherm een tweede, derde of vierde zoekregel toe te voegen, die u dan op verschillende manieren (en/of/niet) tot het eerste zoekfacet kunt laten verhouden.

Let op: ook brieven waarin naar een bepaalde naam, titel of evenement parafraserend wordt verwezen, worden in de lijst met resultaten weergegeven. Een brief waarin Karel van de Woestijne aan Gustave van de Woestijne refereert met de woorden 'mijn broer' zal dus ook in de lijst met resultaten worden opgenomen.

Brieven bekijken

Een brief bekijken kan door een een item uit de lijst met de zoekresultaten te selecteren. Links op het scherm verschijnt de leestekst van de brief, rechts (eventueel) een facsimile. Bovenaan in het midden van het scherm kunt u in plaats van de leestekst een diplomatische weergave of de XML-code oproepen.

Annotaties verschijnen tijdelijk door er met de muis overheen te gaan, of worden gefixeerd door op het verwijzende icoontje te klikken. Inhoudelijke annotaties zijn gemarkeerd met een cijfer; woordverklaringen en vertalingen worden gesignaleerd met een asterisk.

Boven de transcriptie van de brief is informatie over de fysieke eigenschappen van het originele document opgenomen ('Metadata'). Daarnaast ('Indextermen') volgt een opsomming van alle semantisch relevante elementen die in de tekst van de brief voorkomen, en die als dusdanig zijn gecodeerd. Door op een van die termen te klikken, activeert u een nieuwe, meer associatieve zoekopdracht. Alle andere brieven waarin die geïndexeerde term voorkomt, worden dan in een nieuwe lijst opgesomd.

Personen, instituten, kranten en tijdschriften die in de brieven worden genoemd en die van enig belang zijn in de context van het tijdschrift en/of het corpus, zijn van een korte biografische beschrijving voorzien. U kunt die informatie oproepen door met de muis over deze (gemarkeerde) namen te navigeren en/of door erop te klikken.

Brieven kunnen worden bewaard en later in de 'Bewaarlijst' snel weer worden opgeroepen.