Technische Documentatie

[Codering] | [Afbeeldingen]

Codering

Het Digital Archive of Letters in Flanders (DALF) is a.h.w. een container waarin talloze digitale brievencorpora en -edities kunnen worden ondergebracht. Het digitale brievencorpus rond Van Nu en Straks vormt de eerste publicatie uit dat grotere DALF-geheel.

DALF is bedacht en ontwikkeld in de periode dat de vierde versie van de TEI Guidelines vigeerde (P4). Daarin zijn allerlei manieren beschreven om vormkenmerken van bepaalde specifieke tekstsoorten te coderen. Brieven worden er echter niet (apart) in behandeld. Daarom werd binnen het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie onderzoek gevoerd naar de karakteristieke kenmerken van de brief, en werd een theoretisch model uitgewerkt om correspondenties te beschrijven en te transcriberen. Het resultaat was de DALF DTD die wordt gedocumenteerd in de DALF Guidelines, een uitbreiding van de TEI Guidelines, waartoe DALF zich op drie manieren verhoudt:

Een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop de brieven i.v.m. Van Nu en Straks zijn gecodeerd, is te vinden in het gedrukte eerste deel van het proefschrift van Bert Van Raemdonck (waarvan het corpus deel uitmaakt). Die beschrijving wordt hier later ook toegevoegd.

In de context van het 'open access'-beleid dat door het CTB gevoerd wordt, kan de gebruiker intussen de broncodes van alle brieven in het corpus raadplegen. Klik daarvoor bij het bekijken van de brieven op 'tags'.

Afbeeldingen

Alle brieven die in het corpus zijn opgenomen, berusten in het Letterenhuis te Antwerpen, dat (samen met de auteurs en hun erven) ook over alle rechten op die documenten beschikt.

De facsimile afbeeldingen uit de correspondentie Van de Woestijne-De Bom werden gemaakt in de KANTL (Gent) door Cindy Holtyer en Ae Jin Huys. Ze zijn vervaardigd met een Epson Expression 1640XL A3 scanner en bewerkt met software van Adobe Photoshop. Vanwege de specifieke manier waarop ze zijn bewaard (in kopieboeken op broos carbonpapier) ontbreken de brieven van De Bom uit deze correspondentie voorlopig in het digitale corpus. Zij zullen later in het Letterenhuis zelf worden gedigitaliseerd en aan het geheel worden toegevoegd. De werkwijze en de planning zijn daarvoor reeds uitgetekend.

Alle andere afbeeldingen (i.v.m. 'De wereld van Van Nu en Straks' en met de correspondentie Van de Woestijne – Streuvels) zijn met een videoscanner vervaardigd door X-Cago (Roermond), verwerkt met ClipWorX software en als RGB 24bit Tiff IBM 6.0 opgeslagen. De procedure die daarvoor werd toegepast is conform met de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze, die resulteren uit het Nederlandse nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed.

Om technische, praktische, economische en/of auteursrechtelijke redenen ontbreken ook in het grootste deelcorpus, dat van de zgn. 'prepublicaties', nog een aantal afbeeldingen. Onderhandelingen om die hiaten binnen een afzienbare termijn te vullen, zijn aan de gang.

De afbeeldingen kunnen met verscheidene zoom-functies groter of kleiner worden gemaakt. Om het corpus niet onnodig te belasten met al te grote beeldbestanden zijn uit de TIF-bestanden kleinere JPG-kopieën gedestilleerd. In principe voeldoen ook die beelden ruimschoots voor een heldere kijk op de geselecteerde brief. Wenst u voor specifieke doeleinden toch een afbeelding van de brief in een hoge resolutie te ontvangen, contacteer dan de editeur (zie 'Contact').