Noot bij gebruik

Het digitale brievencorpus i.v.m. Van Nu en Straks is bedoeld als instrument voor wetenschappelijk onderzoek. Het resulteert uit een project van FWO Vlaanderen en geldt als onderzoekscasus voor het proefschrift van Bert Van Raemdonck, m.n. 'Voor ons en voor ons tijdschrift'. Context en codering van een digitaal correspondentiecorpus rond Van Nu en Straks.

Die specifieke praktische, financiële en infrastructurele context en het feit dat hier (voorlopig) veeleer een brievencorpus dan een brieveneditie wordt gepresenteerd, heeft een aantal repercussies voor de manier waarop het zich momenteel aandient.

Dat geldt o.m. voor de voorlopig redelijk geringe aandacht aan de vormgeving van de diverse blader- en zoekfuncties, en voor enkele problematische technische factoren die met de voorziene kredieten niet ten volle konden worden verholpen.

Dat laatste heeft vnl. betrekking op de snelheid waarmee u het corpus kunt doorzoeken. Die snelheid verschilt naargelang van de computer en de internetverbinding waarover u beschikt. Omdat onder de interface van het hier gepresenteerde brievencorpus talrijke vaak erg grote bron- en verwerkingsbestanden schuilgaan, kunnen bepaalde zoekopdrachten nogal wat tijd in beslag nemen.

Behalve met economische en (bijgevolg) technische beperkingen wat betreft de beschikbare server-ruimte heeft een en ander ook te maken met de manier waarop het digitale corpus conceptueel is opgevat. In tegenstelling tot nogal wat gelijkaardige tekstcorpora of -edities gebruikt het Van Nu en Straks-corpus geen vooraf of apart geïndexeerde eindbestanden waartussen men kan navigeren. In plaats daarvan worden alle bronnen in het corpus voor elke aparte gebruiker volledig doorzocht om on the fly een uniek zoekresultaat te genereren. Dat vergt enige tijd, maar het concept heeft als voornaamste argument dat het veel beter de eigen specifieke aard en materialiteit van de digitale editie weerspiegelt.

Vooral de eerste zoekacties die u onderneemt, kunnen gerust een halve minuut geduld vragen. De vereiste tijd om de resultaten van uw zoekopdrachten te ontvangen, wordt echter beduidend korter naarmate u enkele acties hebt ondernomen.

Naar aanleiding van de eerste officiële DALF-publicatie (gepland in juni 2011) zal dit corpus worden omgewerkt tot een volwaardige digitale editie. Investeringen die zowel de functioneringssnelheid als de vormgeving van het uiteindelijke geheel aanzienlijk moeten verbeteren, zijn bijgevolg gepland voor de eerstkomende maanden. U kunt de updates aan de digitale editie volgen op de pagina Update die via een link rechtsboven in het menu toegankelijke is.

Dank voor uw begrip.