<Resultaat 7 van 1419

>

[1]
Jeugdige Vriend,
Ik weet niet of de Koophandel uwe berichten over tijdschriften volstrekt weigert.[2] Ik heb u dat dan ook niet gezegd.
B[illiet] maakte twee opmerkingen
  • 1º Nu ben ik al de boeken en tijdschriften kwijt die ik vroeger ontving
  • 2º Inhoud van Kath[olieke] tijdschriften neem ik niet op[,] het Handelsblad spreekt ook niet over liberale ditos.[3]
Ik moet u eens spreken over dit en over artikels in Koophandel.[4] Hol nu maar niet te doldriftig vooruit[.] Ik kan maar niet zoo voetstoots uw ontslag aan den Kooph[andel] goedkeuren[5] — Wat een krikkel veulen gij zijt!
T[otus ]T[uus]
Max Rooses
Antw[erpen] 21/1 90.

Annotations

[1] Het verschil tussen de datum die De Bom bovenaan op de brief noteerde en de datum die Rooses zelf onderaan op de brief schreef, wijst er wellicht op dat De Bom de datum noteerde waarop hij deze brief beantwoord heeft, en niet de dag dat hij hem heeft ontvangen. De Bom noteerde de datum van zijn antwoordbrief overigens wel vaker op de brieven van zijn correspondenten.
[3] De strekking van het Handelsblad van Antwerpen was conservatief katholiek en vlaamsgezind.

Register

Naam - persoon

Billiet, Paul (° Antwerpen, 1838-02-14 - ✝ Antwerpen, 1918-11-01)

Schrijver en journalist.

Bevriend met Fr.van Hoof met wie hij in 1890 in de raad van beheer van de Antwerpse vereniging Les Amis des Orphelins zetelde. Liberaal voorman. Van 1858 tot 1862 medewerker aan De Grondwet o.l.v. J.van Rijswijck Sr. Redacteur (1863 - 1876) en hoofdredacteur (1876 - 1894) van De Koophandel van Antwerpen. Daarna Antwerps correspondent van De Vlaamsche gazet (Brussel) en Het laatste nieuws (id.). Was achtereenvolgens secretaris (1885), voorzitter van de Antwerpse afdeling (1890) en algemeen voorzitter (1894) van het Belgisch Komiteit der Drukpers. Kwam in De Koophandel van Antwerpen herhaaldelijk op voor het Nederlands toneel in Antwerpen en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Vlaamse Opera aldaar. Schreef zelf ook toneelstukken o.m. Help U zelven (1867) Belofte maakt schuld (1872) en Liederik de rentmeester (1875). Vertaalde Frans en Duits toneelwerk.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Titel - krant/tijdschrift

Handelsblad (van Antwerpen), Het (° 1844 - °)

Vlaams-katholiek dagblad, in 1957 opgenomen in de krantengroep De Standaard.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.