<Resultaat 20 van 1419

>

Waarde Vriend
Van Benoit ontvang ik heden bijgaande kaartje.[1] Versta ik die hieroglyfen goed, dan gaat hij niet naar den Haag.[2] Het ware goed dat gij ten 4 uren langs de Muziekschool gingt om te hooren wat er van is.[3] Gaat hij, dan bezorgt gij hem bijtijds het adres.[4] Gaat hij niet dan zenden wij het dezen avond op per post. Ik teeken het op de zitting en het vertrekt dadelijk. Is het noodig dan vindt gij mij ten 6 uren thuis[[.]]
Beste groet
Max Rooses
Antw[erpen] 20/2 90

Annotations

[1] Zie het visitekaartje van Peter Benoit aan Max Rooses van [20 februari 1890] in het AMVC (B435, 91723/7): "Waarde voorzitter, Morgen viert Nicolaï ('s [Gravenhage]) zijn 25-Jarig Jubileum als directeur. [[Zooals]] u reeds weet — zal hem zonder fout het adres van het Taalverbond, morgen Vrijdag tegen namiddag per telegraaf toekomen?"
[3] Sedert 1866 was Peter Benoit directeur van de Vlaamsche Muziekschool in de Blindestraat te Antwerpen.
[4] Voor wat het adres van het Antwerpse Taalverbond betreft, zie brief 19, noot 7.

Register

Naam - persoon

Nicolai, Willem Frederik Gerard (° Leiden, 1829-11-20 - ✝ Bloemendaal, 1896-04-28)

Dirigent en componist.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.

Vlaamsche Muziekschool (° 1867 - ✝ 1898)

In 1842 werd, op initiatief van F.Aerts, C.Schermers en J.Bessems, te Antwerpen een private school voor muziekonderwijs opgericht, onder de benaming: Ecole de Musique de la Ville d'Anvers. In 1859 tot een stadsinstelling geworden, werd de school in 1866 totaal gereorganiseerd. Deze instelling kwam in 1867 onder de leiding van P. Benoit, die haar vervlaamste en omvormde tot: Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool. Na herhaalde inspanningen van Benoit werd deze muziekschool uiteindelijk als conservatorium door de Staat erkend en in 1898 bevorderd tot Koninklijk Vlaamsch Muziekconservatorium met Benoit als directeur. Het Conservatorium bestaat heden nog.