<Resultaat 33 van 1419

>

Geachte Heer,
Tusschen de stukken welke ik het genoegen had U den 27. December ter inzage te bestellen, bevond zich het [Plattdütsches] Vereensblatt", in 2 nummers.[1] Dewijl ik dit document noodig heb, zoo kom ik U verzoeken het mij terug te zenden.
Gelief mij te melden of gij de Redactie van den Koophandel gesproken hebt over een daarin te plaatsen artikel over mijn werk?[2]
Ik groet U dietsch–broederlijk
C[onstant Jacob] Hansen
P[ost Scriptum] Hiernevens de bespreking van Karl Tannen in den Bremer Courier.[3] Het is vandaag juist een jaar geleden dat het beteekenisvolle Groth–feest alhier is gevierd geworden.[4]

Annotations

[1] De volledige titel luidde: Plattdütsches Vereensblatt. Central–organ för den Gesammt–Verband der Plattdütschen Vereene. Hansen ontving dat blad, aangezien hij sedert 1875 lid was van het te Hamburg opgerichte Verein für niederdeutsche Sprachforschung. Zie de knipsels over C.J. Hansen in het AMVC (H2555/K).

Register

Naam - persoon

Groth, Klaus (° Heide (Holstein), 1819 - ✝ Kiel, 1899)

Schrijver.

Hansen, Constant Jacob (° Vlissingen, 1833-10-04 - ✝ Brasschaat, 1910-04-14)

Letterkundige en bibliothecaris.

Tannen, Karl (° Leer (Oostfriesland), 1827 - ✝ Bremen, 1904)

Boekhandelaar, folklorist en schrijver in het Platduits.

Was vanaf 1896 buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Schreef o.a. Reineke Voss (1861), Uut'n Flickenbüdel (1877) en He socht syn Swyn (1878).

Titel - krant/tijdschrift

Bremer Courier (° 1846 - °)

Duitse krant die gesticht werd als Der Courier an der Weser; bestond zeker tot 1929. In 1902 met een oplage van 10.700 exemplaren. In die tijd was Joh. Ordeman hoofdredacteur.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Plattdutsches Vereens-blatt. Centralorgan For Den Gesammtverband Der Plattdutschen Vereene (° 1878 - ✝ 1880)

'Centralorgan For Den Gesammtverband Der Plattdutschen Vereene'.

Maandblad dat eerst in Maagdenburg, dan in Leipzig werd uitgegeven. Samengesteld uit bijdragen die door verschillende Nederduitse verenigingen werden ingestuurd. De redactie berustte bij C.J. Otto Westphal in Leipzig.

Naam - instituut/vereniging

Verein Fuer Niederdeutsche Sprachforschung (° 1874 - °)

Werd te Hamburg opgericht met als doel de studie van het Nederduits in literatuur en dialect. Hiertoe gaf het een tijdschrift, een jaarboek en een reeks monografieën uit. De vereniging bestaat thans nog.