<Resultaat 36 van 1419

>

Mag ik zoo vrij wezen bijg[aande] regelen[1] te onderwerpen aan den geachten Heer Jan van Rijswijck, eenvoudig ten titel van "curiositeit"?
Het stukje werd gezonden naar den Koophandel, waar het 8 dagen ongelezen bleef; daarop vernam ik dat de Heeren Billiet en van Hoof 't volgende vonnis er over uitspraken:
  • 1. B[illiet] "'t is vol steken op d' onderwijzers"
  • 2. [Van Hoof] "neen, dat kan niet zijn, daar mogen de onderwijzers zich niet meê bemoeien."[2]
Nogmaals, slechts ten titel van curiositeit. Ik verzoek U vriendelijk er geen ander gevolg aan te willen geven.
Maar ik zou Uw oordeel wel eens willen kennen.[3]
Steeds uw zeer verkleefde
Em[manuel] K[arel] de Bom

Annotations

[1] Met 'deze regelen' bedoelt De Bom het artikel 'Een praatje over fantasie en over aanmoediging van letterkunde, naar aanleiding van prijsboeken'. Zie brief 34, noot 1.
[2] Zie de inhoud van deze brief en die van brief 34.

Register

Naam - persoon

Billiet, Paul (° Antwerpen, 1838-02-14 - ✝ Antwerpen, 1918-11-01)

Schrijver en journalist.

Bevriend met Fr.van Hoof met wie hij in 1890 in de raad van beheer van de Antwerpse vereniging Les Amis des Orphelins zetelde. Liberaal voorman. Van 1858 tot 1862 medewerker aan De Grondwet o.l.v. J.van Rijswijck Sr. Redacteur (1863 - 1876) en hoofdredacteur (1876 - 1894) van De Koophandel van Antwerpen. Daarna Antwerps correspondent van De Vlaamsche gazet (Brussel) en Het laatste nieuws (id.). Was achtereenvolgens secretaris (1885), voorzitter van de Antwerpse afdeling (1890) en algemeen voorzitter (1894) van het Belgisch Komiteit der Drukpers. Kwam in De Koophandel van Antwerpen herhaaldelijk op voor het Nederlands toneel in Antwerpen en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Vlaamse Opera aldaar. Schreef zelf ook toneelstukken o.m. Help U zelven (1867) Belofte maakt schuld (1872) en Liederik de rentmeester (1875). Vertaalde Frans en Duits toneelwerk.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Hoof, Frans Van (° Antwerpen, 1842-06-13 - ✝ Antwerpen, 1920-02-17)

Onderwijzer en sinds 1884 inspecteur van het gemeentelijk onderwijs te Antwerpen.

Kreeg zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool te Lier. Stichtte in 1872 met enkele collega's, onder wie K.Weyler, het pedagogisch tijdschrift De beschaving (1875-1876). Medewerker aan De Koophandel van Antwerpen waarin hij soms de kunstrubriek verzorgde. Was in 1874 een van de stichters van de vrijzinnige en vlaamsgezinde Mertensvereniging, in het bestuur waarvan ook zijn vriend P.Billiet zetelde.

Rijswijck, Jan Van (° Antwerpen, 1853-02-14 - ✝ Testelt, 1906-09-23)

Advocaat en burgemeester van Antwerpen.

Titel - krant/tijdschrift

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.