<Resultaat 41 van 1419

>

BRUXELLES (R. CHANCELLERIE) 20 MAI 1890 8-M
ANVERS 20 MAI 1890 12-M
Den Heere Em[manuel Karel] de Bom
Olijftakstraat, 10.
Antwerpen
 
Beste!
Dank voor de Vlaamsche School! Driemaal dank!! Wees gezegend, en de h[eer] Buschmann ook — waarvan ik het adres niet ken.
Het art. voor l'Essor zal dees' week geschreven en opgestuurd worden.[1] Regelmatig kopij leveren kan ik niet vóór de maand September. Ik heb nog twee volle maanden druk werk, en vertrek daarna voor Noorwegen en Zweden.
Ik schrijf u geenen langen brief omdat ik voor het oogenblik bezopen ben!
A shake-hand
Gust Verm[eylen]
Verontschuldig dat potloodachtig schrijven!

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.

Naam - instituut/vereniging

Essor, L' (° 1876 - °)

Brusselse kunstenaarskring, vooral van schilders en beeldhouwers. Opgericht met het doel de jonge elementen te groeperen, die zich verzetten tegen het academische in de kunst, en eigen tentoonstellingen, de zogenaamde jaarlijkse salons, in te richten. De groep heette oorspronkelijk Cercle des Elèves et des Anciens Elèves des Académies des Beaux-Arts, maar werd na de succesvolle eerste tentoonstelling (december 1876 - januari 1877) herdoopt tot L'Essor. Voorzitter en meer dan achttien jaar de spil van de vereniging was Juliaan Dillens. Tot de allereerste leden behoorden L.Herbo, A.Lynen, A.Hamesse en E.Hoeterickx. Later traden nog L.Frédéric, Eug.van Gelder en figuren als J.Toorop, G.Lemmen, F.Khnopff, A. Baertsoen, J.Ensor, L.Hoyoux, Th.van Rijsselberghe en J.Smits toe. Wanneer de kring precies ophield te bestaan kan niet precies achterhaald worden. Waarschijnlijk viel hij op het einde van de jaren negentig langzaam uiteen, nadat reeds in 1884 een aantal leden (aanhangers van de nieuwe schildersprocédés van Signac en Cézanne) waren overgelopen naar Les XX en enkel jaren later (1892) nog andere kunstenaars zich afscheidden en Pour l'Art stichtten, waarvan enkele idealisten o.l.v. A.Levêque en J.Delville gedurende twee jaar een nevenafdeling van La Rose + Croix Esthétique van Le Sâr J.Péladan vormden.

Indextermen

Naam - instituut/vereniging

Essor, L'

Naam - persoon

Bom, Emmanuel de
Buschmann, Paul
Vermeylen, August

Naam - plaats

Antwerpen

Titel - artikel

Brusselsche kroniek. De XIVde tentoonstelling van l'Essor

Titel - krant/tijdschrift

Vlaamsche School, De