<Resultaat 42 van 1419

>

JanvdHeydenstraat 259

WelEdelgeb[oren] Heer,
Bij deze deel ik u tot mijn genoegen mede, dat het door u ingezonden artikel, getiteld "De Biezenstekker" door de redactie van De Nieuwe Gids in haar nummer van 1 Juni a[anstaande] zal worden opgenomen. Binnen weinige dagen ontvangt gij de proef.
Hoogachtend
Uw[ ]d[ienst]w[illige]
Willem Kloos.
redact[ie] secretatis v[an de] Nieuwe Gids.
Den Heer
Cyriel Buijsse
te
Nevele.

Annotations

[1] Cyriel Buysse, De biezenstekker, in: De nieuwe gids, V, nr. 5 (1 juni 1890), p. 186-212.
Met die brijdage was Buysse de eerste Vlaming die in het leidinggevende Nederlandse jongerentijdschrift publiceerde. Zie P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse (Brussel, T.U.B., 1968), p. 91. De biezenstekker werd in 1894 te Gent door Hoste uitgegeven in de reeks Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, met een voorwoord van Pol de Mont.
Voor meer gegevens over De biezenstekker, zie P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse (Brussel, T.U.B., 1968), p. 81-89, en Antonin van Elslander, Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk, deel 1 (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960), p. 42-45.
Wat de opname in De nieuwe gids betreft, signaleert G.H. 's Gravesande dat op 20 mei 1890 een redactievergadering plaatsvond, waarover de notulen melden dat "na eenige discussie besloten werd tot zetting van Een biezenstekker, met een nootje oer het dialect". Deze noot, die in De nieuwe gids aan de titel van Buysses novelle werd toegevoegd, luidt: "Ofschoon deze studie in het Vlaamsche taaleigen is gesteld, meenden wij haar toch onzen lezers niet te mogen onthouden".

Register

Naam - persoon

Buysse, Cyrillus Gustave Emile (° Nevele, 1859-09-20 - ✝ Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Naam - uitgever