<Resultaat 44 van 1419

>

Hoog gëachte Heer,
Ik dank u voor uwen brief van 20sten Mei waarin gij mij de aanvaarding mijner novelle meldt.[1] Tijdens de verzending heb ik van geen honorarium gewaagd omdat ik niet wist of mijne bijdrage zou kunnen opgenomen worden.[2] Mag ik thans weten tot hoeveel het honorarium voor oospronkelijke stukken in de Nieuwe Gids beloopt?[3] Ik hoop insgelijks dat U mij wel het exemplaar waarin mijner novelle voorkomt zult willen zenden.
Met bijzondere achting
uw d[i]e[nstwillige]
Cijriel Buijsse

Register

Naam - persoon

Buysse, Cyrillus Gustave Emile (° Nevele, 1859-09-20 - ✝ Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.

Indextermen

Naam - persoon

Buysse, Cyriel

Naam - plaats

Nevele

Titel - krant/tijdschrift

Nieuwe Gids, De