<Resultaat 46 van 1419

>

Waarde.
Hier een antwoord "express" op uwe tijding.[1] Hartelijk ware mij uw bezoek welkom, maar heden morgend bezoek ik mijne ouders. Deze achtermiddag is vrij en morgen komt de generaal Michel om de inspectie van het regiment te maken. 't Is een groot diner bij den kolonel en ik moet er op wezen.[2]
Wilt gij volgenden Zondag komen dan zullen wij sans cérémonie eenen Zondag in 't Mechelse doorbrengen.
Jong Vlaanderen — Verschijnt Maandag of Dinsdag.[3]
Hartelijk in haast.
uw trouwe
H[ubert] Langerock

Annotations

[1] Niet teruggevonden.
[2] Luitenant–kolonel H. Bruylant, die de commandant was van het 2de artillerieregiment op de Boulevard St. Catherine (nummer 1) te Mechelen. In het Jaarboek van het Willemsfonds, jrg. XL (1890) staat Langerock onder dit adres vermeld in de lijst van de Mechelse leden. Legerarchiefstukken in verband met hem werden echter niet teruggevonden.
[3] Zie brief 29 (o.m. noot 8).

Register

Naam - persoon

Langerock, Huibert (° Aalst, 1869-11-03 - ✝ (uitgeweken naar Noord-Amerika),)

Auteur.

Titel - krant/tijdschrift

Jong Vlaanderen (° 1881 - ✝ –, 1882)

Tijdschrift.