<Resultaat 48 van 1419

>

BRUXELLES 5 7 JUIN 1890 12-S
ANVERS 8 JUIN 1890 5-M
Den Heere Em[manuel Karel] de Bom
Olijftakstraat, 10
Antwerpen.
 
Zeg eens, Kerel, zoudt ge te Antwerpen geen zekeren Piet Van Assche kennen??
Hij schrijft me een' kaart om mijn' medewerking te vragen aan een tijdschrift, jong– en nieuwsgezind (versch[ijnend] per maand, formaat der "Jeune Belgique"; geel papier, schoone letter, 32 bl[ad]z[ijden], 5 fr[ank] per jaar, enz[ovoort], zegt het prospectus).[1] Men vraagt mij deel te maken der redactie. Kunt ge mij geene uitleggingen geven daarover? Wie is Piet Van Assche?? Heb er nooit hooren van spreken.
Handdruk
Gust V[ermeylen]

Annotations

[1] Hier wordt de eerste keer geanticipeerd op een tijdschrift dat ongeveer de kenmerken moet vertonen van het in 1893 opgerichte Van Nu en Straks. De titel van het tijdschrift waarvan hier sprake is, Vrije kunst (zie brief 49), zou volgens De Bom van Vermeylen zijn gekomen. Zie Emmanuel de Bom, Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven (Brussel, De wilde roos - Amsterdam, Ontwikkeling, [1925]), p. 196. Dat is zeer aannemelijk, onder meer omdat ook in het jongerentijdschrift Jong Vlaanderen, dat voor het eerst verscheen op 29 september 1889 en geleid werd door August Vermeylen, Lodewijk de Raet en Hubert Langerock, sprake is van het "bedienen der vrije kunst".
Het tijdschrift waaraan De Bom, Vermeylen en Piet Van Assche zouden meewerken, en waarover in deze brief wordt gesproken, verscheen echter nooit. Wél verscheen in december 1890 en januari 1891 een tijdschrift (orgaan der jongeren), getiteld Onze kunst, waaraan onder anderen Piet Van Assche, Maurits Sabbe, Nora Elen, Lodewijk Scharpé en A. Bayens meewerkten.
Van 10 juli 1890 tot september 1890 verscheen een tijdschrift met de titel De vrije vlucht. Tot de medewerkers hoorden Lodewijk Scharpé, Jozef M. Verachtert, Piet Van Assche, Maurits Sabbe, Emiel Schiltz en E. Rosa.

Register

Naam - persoon

Assche, Piet Van (° Burcht, 1867-12-16 - ✝ Antwerpen, 1950-02-05)

Schrijver en journalist.

Bayens, A. (°)

Niets over teruggevonden. Een Albert Bayens was in 1943 auteur van een vrij simplistische pallieterachtige boerenroman De goede moeder aarde.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Langerock, Huibert (° Aalst, 1869-11-03 - ✝ (uitgeweken naar Noord-Amerika),)

Auteur.

Raet, Lodewijk De (° Brussel, 1870-02-17 - ✝ Vorst (Brussel), 1914-11-24)

Economist.

Studiegenoot van A.Vermeylen en J.Dwelshauvers op het Brussels Atheneum en aan de ULB, medestudent van J.Dwelshauvers, A.Walravens en H.Köttlitz in het Collegio dei Fiammenghi in Bologna (J.Jacobsstichting) in 1892-1893.

Sabbe, Maurits (° Brugge, 1873-02-09 - ✝ Antwerpen, 1938-02-12)

Leraar, schrijver en historicus.

Zoon van Julius Sabbe.

Scharpe, Lodewijk (° Tielt, 1869-10-24 - ✝ Betekom, 1935-05-04)

Hoogleraar en literatuurhistoricus.

Schiltz, Emiel Jaak (° Antwerpen, 1865-02-27 - ✝ Antwerpen, 1929-11-04)

Advocaat, politicus en schrijver.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Jeune Belgique, La (° 1881 - ✝ 1897)

Literair tijdschrift.

Jong Vlaanderen (° 1881 - ✝ –, 1882)

Tijdschrift.

Onze Kunst (° 1890 - ✝ 1891)

Antwerps maandblad dat bij B.J. Mees uitgegeven werd met als ondertitel Vri, jonc ende stout, orgaan der jongeren. Kende slechts twee afleveringen (december 1890 en januari 1891). Een redactie werd niet vernoemd. Spil bleek echter P. van Assche te zijn die in beide nummers bijdragen plaatste en van wie ook voor de volgende nooit verschenen nummers werk werd aangekondigd. Andere medewerkers waren: A. Bayens en Nora Elen, Djef Haks en E.Rosa (waarschijnlijk pseudoniemen), M. Sabbe en L. Scharpé.

Vrije Kunst

Tijdschrift dat in 1890 werd gepland doch nooit werd uitgegeven. Initiatiefnemer daartoe was P.van Assche. De redactie zou bestaan uit P.van Assche, E.de Bom en A.Vermeylen. De opname van P.de Mont werd in beraad gehouden. Ook C.Buysse en H.Langerock werden uitgenodigd om aan de redactie deel te nemen. Buysse aanvaardde en Langerock weigerde. Als leuzen werden voorgesteld: "Hoogmoedighlic!" en "Volg de vrije bane waarop de vrije geest U leidt!" (Poesjkin). Voor het drukken en uitgeven werd aan X.Havermans (later uitgever van Van Nu en Straks, 1ste reeks), A.Hoste en S.Warendorf (Ned.) gedacht. Het eerste nummer was gepland als dubbelnummer waarin bijdragen zouden voorkomen van A.Vermeylen, P.van Assche, E.de Bom, C.Buysse en H.Bossiers die eveneens deel zou uitmaken van de redactie. Het plan in bovenstaande vorm viel definitief in duigen, toen bleek dat P.van Assche tijdens de onderhandelingen i.v.m. Vrije kunst, zonder de medewerkers hierin te kennen, De vrije vlucht op touw had gezet. A.Vermeylen en E.de Bom werkten nochtans in stilte verder aan Vrije-kunst-plannen: einde 1890 stelden Vermeylen en De Bom een nieuw project op voor de wedergeboorte van Vrije kunst. Hieruit bleek hoe het geplande tijdschrift, hoewel grootser en ruimer opgevat, in het verlengde zou liggen van Jong Vlaanderen en reeds anticipeerde op het latere Van Nu en Straks.

Vrije Vlucht, De

1890

Orgaan der jongeren met als motto "Jonc ende stout". Het eerste nummer zou volgens een potloodaantekening op de kaft ervan (bezit SBA) van 10 juli 1890 zijn; het prospectus verscheen in juni 1890. Het tijdschrift kende slechts drie nummers waarvan het laatste nà Boekwezendag (augustus 1890) verscheen. Als redactie wordt vernoemd: P.van Assche en een aantal pseudoniemen als C.Erberus, Djef Haks, Max van Saksen, Siebel (zie ook de medewerkers aan Onze kunst). Werkten verder nog mee: L.Scharpé, B.van Burght, C.Vermeiren, J.M.Verachtert, M.Sabbe en E.Schiltz. Worden nog vernoemd de pseudoniemen Joris, Bacchus en E.Rosa.