<Resultaat 82 van 1419

>

LANDEGEM 9 SEPT 1890 10-M
L[ouis] BUYSSELOVELING,[1]
FABRICANT D'HUILES, CHICORÉE & AMIDON
NEVELE lEZ–GAND.
Den Heer Emm[anuel Karel] de Bom
Letterkundige
10 Olijftakstraat
Antwerpen
ANVERS 9 SEPT 1890 4-S
 
Beste Vriend
Ik was zoo verwonderd als U zelf bij het lezen van bewust artikel in het Volksbelang want ik wist volstrekt van niets.[2] Indien gij daarentegen protesteert of 't éen of 't ander aanwendt laat het mij weten, ik zal mij bij U aansluiten.
Zijt zoo goed mij de kopij die ik u te Antwerpen liet terug te sturen. Ik heb iets beters dat mij als meer geschikt voor het nieuwe tijdschrift voorkomt.
Hoogachtend gegroet
Uw
C[yriel] Buysse

Annotations

[2] Daarin werden niet alleen de eerste twee nummers van De vrije vlucht aangekondigd (zie brief 76, noot 2), maar ook de oprichting van De Vrije Kunst: "Hier laten we het prospectus volgen van een ander tijdschrift, De Vrije Kunst, dat rond 15n september zal verschijnen: VOOR ONS KRAAMTJE Wie zijn we? De jongeren. Ons programma? Jong wezen, èn stout, èn nieuw, èn vrij! Onze leus?"Hooghmoediglic!" De Vrije Kunst verschijnt maandelijks, 20 bladzijden met gekleurden omslag, in 8º, Elzevierletter, op dik geel papier. Prijs fr[ank] 2,50 voor een half jaar. Wij openen ons tijdschrift aan al de jonge talenten, welke richting zij ook inslaan, indien ze maar het nieuwe zoeken. Wij weten 't genoegzaam:
"Die heeren vanden ghestoelte,
Met croegh ende hermelijn,
Met lint ende eereteecken,
Die sullen van ons niet zijn!"

Maar wij rekenen op 't ondersteunen van al de vrije geesten, al degenen wien de Dietsche kunst dierbaar is. Onder de medewerkers van dit tijdschrift kennen wij: P[iet] van Assche, L[odewijk] de Raet, C[yriel] Buysse, G[ust] Vermeylen, M[aurits] Sabbe, L[odewijk] Scharpé, H[endrik] de Marez e[n anderen]"
Zie Het Volksbelang van 30 augustus 1890.

Register

Naam - persoon

Assche, Piet Van (° Burcht, 1867-12-16 - ✝ Antwerpen, 1950-02-05)

Schrijver en journalist.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Buysse, Cyrillus Gustave Emile (° Nevele, 1859-09-20 - ✝ Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.

Buysse, Ludovicus (louis) (° Nevele, 1830-11-23 - ✝ Nevele, 1901-03-31)

Olieslager, later cichorei- en ameldonkfabrikant.

Vader van Cyriel Buysse, en echtgenoot van Maria Pauline Sophie Loveling.

Loveling, Maria Pauline Sophie (° Nevele, 1832-01-18 - ✝ Nevele, 1909-02-12)

Fabrikante.

Echtgenote van Ludovicus Buysse en zuster van Rosalie en Virginie Loveling.

Marez, Hendrik De (° Ronse, 1870-01-31 - ✝ Merelbeke, 1906-08-28)

Schrijver en bediende.

Leerling aan het Koninklijk Atheneum te Brugge, waar hij les kreeg van J.Sabbe. Daarna (vanaf oktober 1890) student Germaanse filologie aan de Gentse universiteit. Vanaf 1896 schreef hij over de nieuwste literatuur in Vlaanderen en Nederland in Het Belfort. Schreef romantische gedichten en vertellingen. Legde zich tijdens de laatste jaren van zijn leven in het bijzonder toe op de studie van de oude Vlaamse schilders. Publiceerde in verband hiermee bijdragen over de Brugse schildersschool in Onze kunst (1902-1903).

Raet, Lodewijk De (° Brussel, 1870-02-17 - ✝ Vorst (Brussel), 1914-11-24)

Economist.

Studiegenoot van A.Vermeylen en J.Dwelshauvers op het Brussels Atheneum en aan de ULB, medestudent van J.Dwelshauvers, A.Walravens en H.Köttlitz in het Collegio dei Fiammenghi in Bologna (J.Jacobsstichting) in 1892-1893.

Sabbe, Maurits (° Brugge, 1873-02-09 - ✝ Antwerpen, 1938-02-12)

Leraar, schrijver en historicus.

Zoon van Julius Sabbe.

Scharpe, Lodewijk (° Tielt, 1869-10-24 - ✝ Betekom, 1935-05-04)

Hoogleraar en literatuurhistoricus.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Vrije Kunst

Tijdschrift dat in 1890 werd gepland doch nooit werd uitgegeven. Initiatiefnemer daartoe was P.van Assche. De redactie zou bestaan uit P.van Assche, E.de Bom en A.Vermeylen. De opname van P.de Mont werd in beraad gehouden. Ook C.Buysse en H.Langerock werden uitgenodigd om aan de redactie deel te nemen. Buysse aanvaardde en Langerock weigerde. Als leuzen werden voorgesteld: "Hoogmoedighlic!" en "Volg de vrije bane waarop de vrije geest U leidt!" (Poesjkin). Voor het drukken en uitgeven werd aan X.Havermans (later uitgever van Van Nu en Straks, 1ste reeks), A.Hoste en S.Warendorf (Ned.) gedacht. Het eerste nummer was gepland als dubbelnummer waarin bijdragen zouden voorkomen van A.Vermeylen, P.van Assche, E.de Bom, C.Buysse en H.Bossiers die eveneens deel zou uitmaken van de redactie. Het plan in bovenstaande vorm viel definitief in duigen, toen bleek dat P.van Assche tijdens de onderhandelingen i.v.m. Vrije kunst, zonder de medewerkers hierin te kennen, De vrije vlucht op touw had gezet. A.Vermeylen en E.de Bom werkten nochtans in stilte verder aan Vrije-kunst-plannen: einde 1890 stelden Vermeylen en De Bom een nieuw project op voor de wedergeboorte van Vrije kunst. Hieruit bleek hoe het geplande tijdschrift, hoewel grootser en ruimer opgevat, in het verlengde zou liggen van Jong Vlaanderen en reeds anticipeerde op het latere Van Nu en Straks.

Vrije Vlucht, De

1890

Orgaan der jongeren met als motto "Jonc ende stout". Het eerste nummer zou volgens een potloodaantekening op de kaft ervan (bezit SBA) van 10 juli 1890 zijn; het prospectus verscheen in juni 1890. Het tijdschrift kende slechts drie nummers waarvan het laatste nà Boekwezendag (augustus 1890) verscheen. Als redactie wordt vernoemd: P.van Assche en een aantal pseudoniemen als C.Erberus, Djef Haks, Max van Saksen, Siebel (zie ook de medewerkers aan Onze kunst). Werkten verder nog mee: L.Scharpé, B.van Burght, C.Vermeiren, J.M.Verachtert, M.Sabbe en E.Schiltz. Worden nog vernoemd de pseudoniemen Joris, Bacchus en E.Rosa.