<Resultaat 101 van 1419

>

BRUXELLES 5 6 NOVE 1890 9-M
ANVERS 6 NOVE 1890 12-M
ANVERS (STATION) 6 NOVE 1890 9-S
ANVERS 6 NOVE 1890 11-S
Den Heere De Bom, Em[manuel Karel]
Letterkundige,
Olijftakstraat 10
Antwerpen
 
Waarde Lettervriend,
Uwe twee stukjes[1] hebben mij veel genoegen gedaan, vooral uw romanhoofdstuk, dat vol afwachting naar het geheel doet uitzien. Hartelijk dank en Vlaamschen groet,
Uw
R[eimond] Stijns
Ulensstraat, 81

5 nov[ember] 1890.
Mijne inteekening als stichtend lid[2]
R[eimond ]S[tijns]

Annotations

[1] Het ene 'stukje' is waarschijnlijk Emmanuel de Bom, 'Stormweer' (in: Nederlandsch museum, 3de reeks, jrg. IV, deel 1 (1890), p. 246-254, dat ook als overdruk is verschenen. Zie Emmanuel de Bom, Stormweer (Gent, Ad. Hoste, 1890).
Het andere 'stukje' was Een hoofdstuk uit den roman van den Does? L. Tarara!, dat door Emmanuel de Bom werd voorgelezen tijdens de zitting van 10 of 24 juli 1890 van de Antwerpse groep van het Taalverbond. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I, nr. 5 (1 september 1890), p. 55.
Van August Vermeylen vernam De Bom dat Stijns erg met 'Tarara' ingenomen was (zie brief 92). Misschien had De Bom hem daarom een overdrukje toegestuurd.
[2] Van de Maatschappij tot Bevordering der Nederlandsche letterkunde, waarvan De Bom secretaris was.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Styns, Reimond (° Mullem, 1850-05-10 - ✝ St.-Jans-Molenbeek, 1905-12-12)

Leraar en schrijver.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Nederlandsch Museum (° 1874 - ✝ 1894)

Gents liberaal tijdschrift.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.