<Resultaat 132 van 1419

>

WelEdelg[eboren] Heer,
Mag ik U, zonder onbescheiden te zijn, vragen of het honorarium mij door de Redactie der Nieuwe Gids, voor mijn novelle "de Biezenstekker" toegekend, nog niet invorderbaar is? In uw brief van 29 Aug[ustus] 1890 liet U mij weten dat alles voor 1 Januari 1891 zou geregeld zijn en, tot dus toe, heb ik nog niets ontvangen. De Redactie zelve heeft het honorarium bepaald op 20 gulden per vel van 16 blz. druks.[1]
Ik zou zeer gaarne medewerker van de Nieuwe Gids blijven[2] en ik heb een roman gereed,[3] die anders opgang zal maken dan de Biezenstekker; maar, in andere tijdschriften word ik steeds betaald[4] en daarom zou het mij nog al ongenoeglijk voorkomen in de Nieuwe Gids alleen geen honorarium te kunnen verkrijgen.
Het zou me zeer aangenaam zijn door een klein antwoord van U met den toestand der zaken bekend gemaakt te worden;[5] en, in deze afwachting blijf ik, met bijzondere hoogachting
uw d[ienaa]r
Cyriel Buysse

Annotations

[1] Cyriel Buysse, 'De biezenstekker', in De nieuwe gids, V, nr. 5, (1 juni 1890), p. 186-212. Het handschrift van deze novelle berust in het Archief Janssens in het Museum Rietgaverstede, te Nevele. Zie P.H.S. Van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, (Brussel, T.U.B., 1968) p. 342, noot 1. Wat het honorarium betreft, zie brief 73 (1890).
[2] Na de publikatie van 'De biezenstekker' in De nieuwe gids verschenen in dit tijdschrift nog twee bijdragen van Buysse: 'Trouwpartij', in De nieuwe gids, VIII, dl.II (1892-1893), p. 219-225 en 'Herinnering', in De nieuwe gids, XLIV, nr. 5 (mei 1929), p. 573.
[3] Het recht van den sterkste. Zie brief 51 (1890), noot 6 en brief 80 (1890), noot 2. De roman werd door Buysse later tot een toneelstuk herwerkt onder de titel Maria. Drama in vijf bedrijven (in Tweemaandelijksch tijdschrift, VI, dl.II (nov. 1900), p. 328-371. Het stuk werd nooit opgevoerd, en dit deed bij Van Vreckem het vermoeden rijzen dat het werk niet speelbaar was. Zie Van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, p. 212-213. Het handschrift van Maria bevindt zich in het AMVC (B 995/H). Een toneelstuk met de titel Het recht van de sterkste werd door Jan Christiaens gecreëerd naar de roman van Buysse voor het Nederlands Toneel Gent (NTG) in het theaterseizoen 1973-1974. Het stuk werd te Gent opgevoerd door het gelijknamige ensemble, in de regie van Hugo van den Berghe en werd later voor opname in de TV-studio te Brussel hernomen. De BRT zond het uit op woensdag 15 jan. 1975. Al deze gegevens werden aangetroffen in AMVC, map B 995/K, o.m. in De nieuwe gazet van 31 dec. 1974, in De Volksgazet van 15 jan. 1975) en in 't Pallieterke van 23 jan. 1975). Auteur Jan Christaens ontkende (mondeling) dat er een verband zou bestaan tussen zijn adaptatie en het oorspronkelijke drama van Buysse. Wel las hij het stuk, en hij bevestigde het vermoeden van Van Vreckem i.v.m. de onspeelbaarheid ervan. Christaens vond Maria toneel-technisch zeer zwak en meende dat het stuk voor de scène helemaal herschreven moest worden.
[4] Bijdragen van Buysse in andere tijdschriften waren tot hiertoe verschenen in Het volksbelang (1885), in Het Nederlandsch museum (1886;1887;1888;1889;1890) en in Goeverneur's oude huisvriend (1890). Zie R. Roemans, Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een bibliographie over Cyriel Buysse (Kortrijk, Steenlandt, 1931), p. 64-65 en brief 80 (1890).
[5] Niet teruggevonden.

Register

Naam - persoon

Buysse, Cyrillus Gustave Emile (° Nevele, 1859-09-20 - ✝ Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.

Titel - krant/tijdschrift

Goeverneur's Oude Huisvriend. Gemengde Lectuur Voor Stad En Land 1883 - 1897

Nederlands tijdschrift.

In 1890 werd het te Nijmegen uitgegeven door H.C.A.Thieme onder redactie van P.ter Voorde (opvolger van Fiore della Neve, pseudoniem van M.G.L. van Loghem). Naast Cyriel Buysse werkte ook Pol de Mont mee.

1883 - 1897

Nederlandsch Museum (° 1874 - ✝ 1894)

Gents liberaal tijdschrift.

Tweemaandelijksce Tijdschrift (° 1894 - ✝ 1902)

Literair tijdschrift.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.