<Resultaat 235 van 1419

>

Beste,
Ge zijt niet boos, hé, omdat ik u zoo weinig schrijf? Maar mijn geest is waarlijk als platgeslagen : men heeft me dat smerig stuk tand in driemaal moeten uitrukken, en het bloed liep me overvloedig uit smoel en neus. Ik heb een dag lang (sic) gebloed, nu lig ik met de koorts in mijn bed, en drink melk en Bovril, want ik kan niet knabbelen. Indien mijn tand herbegint te bloeden, dan zal men die ontijdige overstrooming zeer moeilijk kunnen bedijken. Voor 't oogenblik heb ik den smikkel vol gestolten bloed, dat van de tanden afhangt. Dat is zeer raar en vies.
Of ik mij verveel!!!! ...
Dat doet me nog denken over Vrijen Wil, (?) en dat herinnert me Montaigne en Pascal, die twee colossale pessimisten: "Qu'est-ce qu'une intélligence que le moindre bourdonnement de mouche assassine?" (Apologie de Raymond Sebond).[2] En Pascal, schijnt me, heeft dat gestolen voor zijn Pensées: "Ne vous étonnez pas si cet homme ne raisonne pas bien à présent: une mouche bourdonne à ses oreilles. C'est assez pour le rendre incapable de tout jugement."[3] Ik lees van tijd tot tijd twee of drie bladz[ijden] van "Là-bas" (J[oris-Karl] Huysmans).[4] Ik zal u daarover schrijven (dat is een langen brief waard), en zal ook wat praten over naturalisme en Gotieken.
Ik heb een brief ontvangen van Marg[uerite] Fauconnier, van Gent.[5] (ze kent u, schijnt het). Ze zegt me dat de theater-zaak Bouwmeester in duigen gevallen is, dat dito Bouwm[eester] weg is, niets dan schulden achterlatend, en dat het overigens zeer gevaarlijk is te handelen met dito Bouwm[eester]. Was ist [2] das?[6]
Schrijf me rap. Ik zal genoeg geld hebben voor een reis, misschien (?) een honderd fr. We moeten ergens getweëen naartoe. In ieder geval, verkoop geen boeken. Dat is altijd een slechte speculatie.
Gaan we naar Gent of gaan we niet?[7] Kunt ge in Antwerpen geen correspondentie voor ons krijgen? Kan Maquerooses u niets aan de hand doen?[8]
Nog eens, schrijf.
Gust

Annotations

[1] Zie de laatste alinea van brief 118.
[2] 'Apologie de Raimond Sebond', in: Essais de Michel Seigneur de Montaigne (Parijs, Pierre et Firmin Didot, 1816), dl. II, p. 136-380.
[3] Blaise Pascal, Pensée 366, in: Pensées (Parijs, éd. Nilsson [1914].
[4] J.-K. Huysmans, Là-bas (Parijs, Tresse et Stock, 1891. Voordien in afleveringen verschenen in L'écho de Paris van 16 februari tot 20 april 1891. Ook Emmanuel de Bom stelde ten zeerste belang in het werk van Huysmans. In zijn notitieboekje tekende hij omstreeks die tijd volgende passus op uit Là-bas, dat hij blijkbaar toen nog niet geheel gelezen had: "Le clan décadent, plus absolu (que le clan naturaliste) rejette les cadres, les alentours, les corps même, et divague, sous prétexte de causette d'âme, dans l'inintelligible charabia de télégrammes. En réalité, celui-là se borne à cacher l'incomparable disette de ses idées sous un ahurissement voulu de style". Onderaan het citaat meldde hij: "Lezen: En Ménage, à Rebours, Là-bas". Zie Emmanuel de Bom, Aanteekeningen XI, april 1891 (bezit AMVC), p. 42. Later, toen hij Là-bas al gelezen had, noteerde hij er verder over: "Une langue colorée, sans l'affectation des chercheurs de mots rares et baroques, le language de quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui aime à le dire beau. Des expressions nettes, concises, couvrant l'idée, évoquant avec un art plastique admirable les gens et les objets. Un penseur en oûtre, détestant le superficiel, épris de sincérité et de vérités robustes. N'aime pas son siècle, et le lui dit vertement. Pessimisme non banal. Défend avec fougue des idées qui semblent parfois paradoxales. Prédilection pour les au-delà, les en-dehors, les là-bas." Zie Emmanuel de Bom, Notitieboekje XII, nov. 1891 (bezit AMVC), p. 2.
[5] Deze brief werd niet teruggevonden.
[6] Het volksbelang van zaterdag 11 juli 1891 meldde dat Hubert Laroche en Frits Bouwmeester zich ondanks een getekend contract met de Cirkschouwburg verbonden hadden met Hollandse schouwburgdirecteurs: Laroche had een nieuw contract aangegaan met Van Lier (Amsterdam) en Bouwmeester met een niet nader gespecifieerde schouwburg, eveneens te Amsterdam.
[7] Naar het 21ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
[8] Max Rooses behoorde uiteraard tot de prominenten van het Congres. Hij werd er trouwens samen met H.P.G. Quack, Jan ten Brink en Hendrik Claeys tot ondervoorzitter verkozen.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Bouwmeester, Frits (° Middelburg, 1848-08-02 - ✝ Surabaja, 1906-02-17)

Toneelspeler.

Broer van Louis Bouwmeester.

Brink, Jan Ten (° Appingedam, 1834-06-15 - ✝ Leiden, 1901-07-19)

Literatuurhistoricus en novellist.

Claeys, Hendrik (° Zomergem, 1838-12-07 - ✝ Gent, 1910-11-17)

Priester, dichter en redenaar.

Fauconnier, Marguerite (° Gent, 1866-07-20 - ✝ Gent, 1934-09-26)

Actrice.

Dochter van de Gentse acteur en medegrondlegger van het nationaal toneel in Vlaanderen, Pieter J. Fauconnier. Was zeer populair. Als soubrette zong ze o.a. in stukken van H. van Peene en K. Miry. Ze speelde ook in heel wat kluchten en parodieën.

Laroche, Hubert (ook La Roche) (° Antwerpen, 1864-07-21 - ✝ Antwerpen, 1928-12-16)

Acteur.

Quack, Hendrik Peter Godfried (° Zetten, 1834-07-02 - ✝ Amsterdam, 1917-01-06)

Jurist en economist.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Echo De Paris, L' (° 1884 - °)

Parijse krant.

Publiceerde van 16/02 tot 20/04/1891 Là-bas van Huysmans; in 1891 Jules Hurets 'Enquête sur l'évolution littéraire'; directeur was toen Valentin Simond. Het blad was door de Belgische censuur verboden. Vanaf eind 1892 verscheen als periodiek supplement L'Echo de Paris littéraire illustré.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Naam - instituut/vereniging

Cirkschouwburg 1891 - 1900 (° Antwerpse toneel- en feestzaal, gevestigd aan de Jezusstraat, die verhuurd werd voor dansavonden, circusvoorstellingen of toneel. Verscheidene malen werd te Antwerpen gepoogd naast de officiële Nederlandsche Schouwburg een tweede Schouwburg met een eigen groep op te richten. De eerste poging dateert van, - ✝ ', 0084 - ✝ , toen W. Lemmens in het Théâtre des Variétés erin slaagde, ondanks het uitblijven van geldelijke steun, een jaar lang een tweede Nederlandstalig gezelschap beroepsacteurs op de planken te houden. De volgende pogingen gingen door in de Cirkschouwburg, en wel in, 1886 - ✝ ', 0087 - ✝ o.l.v. Fr.Bouwmeester, die van de Cirk een familieschouwburg wilde maken, en in, 1888 - ✝ ', 0089 - ✝ o.l.v. H.van Kuyk. Beide pogingen mislukten door het gebrek aan comfort in de zaal, In, 1891 - ✝ werd de Cirkschouwburg herbouwd, nadat drie spelers van de Nederlandsche Schouwburg (nl. H.Laroche, Fr.Bouwmeester en B.Ruysbroeck) zich uit ongenoegen met de nieuwe directie uit dit gezelschap hadden teruggetrokken en een eigen privé-onderneming op het getouw wilden zetten. De nieuwe Cirkschouwburg, die opgesmukt werd door een aantal jonge Antwerpse schilders en beeldhouwers en het nieuwe gezelschap, waartoe behalve Ruysbroeck en Laroche (Fr.Bouwmeester had zich niet aan de plannen gehouden en zich in Nederland laten engageren) nog H.van Kuyk, Pr. de Wit en Julie Cuypers behoorden, wekten het enthoesiasme op van E.de Bom, die goed bevriend was met Laroche en die met A.Vermeylen, J.Mesnil en E.Coremans de initiatiefnemers wilden bewerken om van de Cirk een avant-garde-schouwburg te maken waar Ibsen, Maeterlinck, Sudermann, Tolstoj en Strindberg zouden gespeeld worden. Uiteindelijk werd alleen Ibsens Volksvijand (in de vertaling van E.de Bom) weerhouden, maar ook deze opvoering strandde jammerlijk omdat de acteurs na enkele repitities het stuk niet verder aandurfden. De Cirkschouwburg, o.l.v. H.Verstraeten, werd dus weer een gewone familieschouwburg waar naast "betere" stukken zoals Gringoire van Th.de Banville. en De maire van Antwerpen van Fr.Gittens meestal spektakelstukken en melodrama's gebracht werden, en eenmaal, in het voorjaar van, - ✝ , bij wijze van uitschieter, het gezelschap Junkermann te gast was, dat Hoog- en Nederduitse stukken opvoerde, o.m. van Frits Reuter. De ploeg van H.Verstraeten speelde maar één enkel toneelseizoen: einde, 1892 - ✝ keerden de meeste acteurs naar de voorheen zo versmade Nederlandsche Schouwburg terug. De Cirkschouwburg werd opnieuw voor de meest uiteenlopende activiteiten opengesteld: bals, goochelavonden, circusvoorstellingen en, in, - ✝ althans, voor opvoeringen van franstalige operetten. Het gebouw brandde af in,)

Schouwburg Van Lier (° Amsterdam, 1852 - °)