<Resultaat 270 van 1419

>

GAND 25 AOUT 1891 8-S
[BRU]XELLES 1 25 AOUT 1891 11-S
M Gust Vermeylen
Pachecostraat 81
Brussel
 
Gust
'k Weet niet of gij al terug in Beotië zijt.[1] Sedert Zondag middag ben ik er.[2] Laag egoïsme noopt mij 't Nederl[andsch] Congres — waar ik me verveel — o!o!o!o!o! — bij te wonen.[3] Maar morgen vroeg ben ik weg. Ben de 3/4 tijds met L. Simons Mz op schok geweest.[4] Waart gij hier!! Ik ben droef, als een zieke koei. Vanavond concert oud-Vl[aamsche] liederen.[5] Ik ga die exploiteeren om een correspondentie te schooien. Smerig! Smerig! Alles is smerig!
Mane

Annotations

[1] Vermeylen kwam pas terug in Brussel op 26 augustus 1891. Zie brief nr.156.
[2] Bedoeld wordt zondag 23 augustus 1891. Uit het notitieboekje van Emmanuel de Bom, Aanteekeningen XI (april 1891 (bezit AMVC), p. 59-66 blijkt dat De Bom uiteindelijk alleen naar de Rijn op reis was gegaan. Hij bleef 7 dagen weg en had alles bij elkaar nog 159 fr. bijeengekregen. De reis ging over Aken naar Keulen, waar hij overnachtte in het Russisch hotel. De volgende dag reisde hij naar Godesberg, Mehlem, Königswinter (waar hij de Drachenfels beklom) en Coblenz. De derde dag voer hij per boot van Coblenz naar Bingen-Rüdesheim, van waaruit hij 's anderendaags naar Wiesbaden spoorde. De vijfde dag verbleef hij in hotel Einhorn te Wiesbaden en bezocht Mainz. De dag daarop ging hij het Multatulihuis zien te Ingelheim, vanwaar hij verder de trein nam naar Trier. De zevende dag kwam hij van Trier via Luxemburg en Brussel naar Antwerpen terug.
[3] Het 21ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, dat van 23 tot en met 26 augustus 1891 te Gent gehouden werd.
[4] Uit het uitgebreide verslag dat De flamingant (III, nr. 35, zondag 30 aug. 1891) uit het Gentse Fondsenblad had overgenomen , blijkt dat Leo Simons Mz. herhaaldelijk tussenbeide kwam in de debatten over de toestand van het toneel in Vlaanderen en Nederland, en over de oprichting van leeskabinetten in Gent, Antwerpen en Brussel. Zie ook De flamingant, III, nr. 37 (zondag 13 sept. 1891), nr.42 (zondag 18 okt. 1891) en nr. 44 (zondag 1 nov. 1891). In verband met zijn contacten met De Bom op het Letterkundig Congres te Gent meldde Leo Simons terloops dat hij daar door hem "ingewijd" werd" in de geheimen van de a.s. verschijning van Van Nu en Straks. Zie Gedenkboek A. Vermeylen (1932), p. 117. Dit berust mogelijk op een verkeerde herinnering van Simons, want in de briefwisseling van 1891 is van plannen voor het eigenlijke Van Nu en Straks nog geen sprake.
[5] Op dinsdag 25 augustus 1891 werd tijdens het avondfeest in de redoutezaal van de Franse schouwburg te Gent door Jonkheer August de Maere-Limnander, die voorzitter was van het Congres, een concert aangeboden van oude liederen voor symfonie en gemengd koor, geschikt door Florimond van Duysse en geleid door Eduard Nevejans en Arthur van der Gracht. Zie De flamingant, III, nr. 44 (zondag 1 nov. 1891) en Het volksbelang (zat. 5 sept. 1891).

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Maere-limnander, Auguste De (° St.-Niklaas, 1826-01-30 - ✝ Aartrijke, 1900-10-07)

Ingenieur en politicus.

Simons, Leo Mz (° Den Haag, 1862-08-01 - ✝ Rotterdam, 1932-06-11)

Auteur, uitgever (Wereldbibliotheek) en Vondelkenner.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Flamingant, De (° 1889 - ✝ 1893)

Vrijzinnig Brussels weekblad.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.