<Resultaat 296 van 1419

>

ANVERS (STATION) 23 OCTO 1891 9-S
ANVERS 23 OCT 1891 11-S
Mijnheer E[mmanuel Karel] de Bom
Olijftakstraat
t[er stede]
 
Indien gij er prijs opstelt, zal ik u, een of anderen avond der eerstvolgende week, gaarne — met het oog op de volgende operatie, aliàs zielopsnijïng —, ten mijnent ontvangen.
Om u nutteloos geloop te besparen: Maandag ben ik op Jenne Darc,[1] Donderdag lees ik te 's Hertogenbosch.[2] De andere avonden ben ik, zoo hoop ik, thuis.
Met handdruk.
P[ol] de M[on]t

Annotations

[1] Op maandag 26 oktober 1891 werd in De Nederlandsche Schouwburg van Antwerpen in de reeks "lyrische vertooningen" Jeanne d'Arc, geschiedkundig lyrisch drama in vijf bedrijven en zeven taferelen opgevoerd. De tekst was van Jules Barbier (1873), de vertaling van Paul Billiet, de muziek van Charles Gounod. Zie de Koophandel van Antwerpen van 25-26 okt. 1891 en van 26 maart 1891. Dit lyrische drama, met Julia Cuypers in de hoofdrol, had in het toneeljaar 1890-1891 zo'n enorm succes gekend (acht opvoeringen), dat de Nederlandsche Schouwburg Jeanne d'Arc opnieuw op het repertoire van het toneeljaar 1891-1892 plaatste. De hoofdrol werd toen echter vertolkt door Elisa Jonkers. De eerste vertoning vond plaats op maandag 26 oktober 1891, en werd gevolgd door een tweede en derde voorstelling op 2 en 9 november 1891. Zie daarvoor ook de Koophandel van Antwerpen van 1-2 nov. 1891 en van 8-9 nov. 1891. In de recensie van de voorstelling van 26 oktober in de Koophandel van Antwerpen van 27 oktober sprak men over een gelijkaardige bijval als in het vorige seizoen, en werd er nadruk op gelegd dat Elisa Jonkers zeker hetzelfde peil bereikte als Julia Cuypers.
[2] Op donderdag 29 oktober 1891 hield Pol de Mont voor het Natuur- en Letterkundig Genootschap te 's-Hertogenbosch een redevoering over de Vlaamse beweging, die volgens Het volksbelang van 28 november 1891 veel bijval kende. Zie ook De goedendag, I, nr. 5 (1891), p. 2-3.

Register

Naam - persoon

Barbier, Jules (° Parijs, 1822 - ✝ Parijs, 1901)

Toneelschrijver en librettist.

Werkte vaak samen met Michel Carré.

Billiet, Paul (° Antwerpen, 1838-02-14 - ✝ Antwerpen, 1918-11-01)

Schrijver en journalist.

Bevriend met Fr.van Hoof met wie hij in 1890 in de raad van beheer van de Antwerpse vereniging Les Amis des Orphelins zetelde. Liberaal voorman. Van 1858 tot 1862 medewerker aan De Grondwet o.l.v. J.van Rijswijck Sr. Redacteur (1863 - 1876) en hoofdredacteur (1876 - 1894) van De Koophandel van Antwerpen. Daarna Antwerps correspondent van De Vlaamsche gazet (Brussel) en Het laatste nieuws (id.). Was achtereenvolgens secretaris (1885), voorzitter van de Antwerpse afdeling (1890) en algemeen voorzitter (1894) van het Belgisch Komiteit der Drukpers. Kwam in De Koophandel van Antwerpen herhaaldelijk op voor het Nederlands toneel in Antwerpen en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Vlaamse Opera aldaar. Schreef zelf ook toneelstukken o.m. Help U zelven (1867) Belofte maakt schuld (1872) en Liederik de rentmeester (1875). Vertaalde Frans en Duits toneelwerk.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Cuypers, Julia (° St.-Jans-Molenbeek, 1872-09-04 - ✝ Amsterdam, 1952-04-13)

Toneelspeelster.

Gounod, Charles François (° Parijs, 1818 - ✝ St.-Cloud, 1893)

Componist.

Jonkers, Elisa (° Antwerpen, 1863-10-01 - ✝ Brasschaat, 1933-07-14)

Toneelspeelster.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Titel - krant/tijdschrift

Goedendag, De

Tijdschrift van de leerlingen der Vlaamse Rijksscholen.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Naam - instituut/vereniging

Nederlandsche Schouwburg Van Antwerpen (° 1853 - °)