<Resultaat 874 van 1419

>

Waarde Heer Vermeylen
U heeft toch, hoop ik, mijn stilzwijgen niet opgevat als een teeken van boosheid, waartoe — tot die boosheid evenzeer als tot die opvatting — dan ook geenerlei aanleiding zou bestaan. Ik had willen wachten tot ik Ricketts gesproken had,[1] en U dán geschreven; maar van mijn bezoek is al tweemaal niets gekomen en ik moet dus niet langer wachten met eenige tijding. Van Mane hoorde ik dat alles voortreffelijk in orde gekomen is;[2] dat is wezenlijk een buitenkans en een verluchting; ik had hem juist nog een preek gestuurd,[3] die nu, mèt de ontvangen les, hem wel ineens zal genezen. Nu zal hij stellig de ouwe worden, flink en opgewekt en misschien meteen genezen van het spleen, dat hem zoo slecht staat. —
[']t Was zeker jàmmer, dat wij elkaar Zondag gemist hebben,[4] maar aan zulke dingen is moeilijk iets te doen. In elk geval kom ik medio November weer naar Brussel en dan kunnen we onze schade wel eens inhalen. Zoodra ik bij Ricketts geweest ben, zal ik U bericht zenden. Wenscht U nog een Karakteristiek van hem?
Gisteravond las ik een eerste stuk van "Majesteit".[5] Zeker interessant maar met iets te min er in, dat ik voel, maar nog niet pakken kan.
Met bizonder vriendschappelijken groet
Leo Simons Mz

Annotations

[1] Zie brief 179, noot 2. Leo Simons schreef een bijschriftje bij de zinkografie van Ricketts (zie Van Nu en Straks, 5 [1894]), dat echter niet werd opgenomen in Van Nu en Straks. Zie ook de brief van Simons aan De Bom 8 januari 1894 (AMVC, S623, 91791/41).
[4] Zondag 24 september 1893. Zie brief 230 (noot 3).

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Simons, Leo Mz (° Den Haag, 1862-08-01 - ✝ Rotterdam, 1932-06-11)

Auteur, uitgever (Wereldbibliotheek) en Vondelkenner.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Indextermen

Naam - instituut/vereniging

AMVC Letterenhuis

Naam - persoon

Bom, Emmanuel de
Ricketts, Charles
Simons, Leo
Vermeylen, August

Naam - plaats

Brussel
Londen

Titel - krant/tijdschrift

Van Nu en Straks