<Resultaat 906 van 1419

>

Waarde Vriend,
Ik moet u zeker een toonbeeld van nalatigheid schijnen. Sinds lang wilde ik u schrijven, maar ik zit in 't werk tot boven de ooren, & zag me gedwongen mijn brief van dag tot dag te verschuiven.
Ik heb die drie bundels van Blake heel-en-al uitgelezen. Dat is overweldigend. In zijn teekeningen vindt men niet alleen Odilon Redon terug, maar Ricketts (die er zeer zeker uit geput heeft: zie bladz. 10 van "Urizen" & vooral b[lad]z[ijde] 1 van "Jerusalem"), Maurice Denis, Goya (b[lad]z[ijde] 9 van "Europe, a Prophecy", & 51 van Jerusalem), zonder te spreken van de Egyptische & in 't algemeen oud-Oostersche Kunst. De liggende vrouw op b[lad]z[ijde] 1 van Vala schijnt getekend door Renoir. Kortom, die Blake is een wereld. Geniaal, zonder het minste voorbehoud, zijn voor mij: het frontispice van The Book of Los, het geraamte op b[lad]z[ijde] 7 van Urizen, het geketend menschdom (blz. 20), en boven-al, de kleine teekening beneden aan b[lad]z[ijde] 37 van Jerusalem. Dit laatste is een van de allersubliemste dingen die men ooit maakte.
Ik heb een avond zitten gieren van bewondering met Vande Velde. Ik heb maar twee menschen gevonden in Brussel die Blake kenden: Verlant (den criticus van de Jeune-Belgiq[ue])& Verhaeren. Deze beweerde dat Fuseli nog grooter was.[1] Hebt ge iets van hem gezien? Men kan dat alleen zien in Londen. Daar moeten we nog eens naartoe! Ge vergeet niet dat ge met de vrienden naar Brussel overkomt einde December of begin Januari?
Ik schrijf ook aan Leuring.
Van Rysselberghe, schijnt het, is vrij... lyriek geweest in Leiden. De ongelukkige kerel is drie dagen ziek geweest: hij kon zelfs het schommelen van den trein niet meer verdragen!
Over twee of drie dagen zend ik u Blake terug met de plaat van Minne. Grandioos, die plaat, vindt ge niet? Ik heb eergisteren vernomen dat bijna al die pleisterbeelden waarvan ik in "v[an Nu] & S[traks]" [2] spreek,[2] vernield zijn. Er bestaan er nog twee of drie, die aan vrienden toebehooren. Van zijn teekeningen bestaan er nog vier of vijf, waaronder die die we gereproduceerd hebben. De rest is verloren.
In het volgend n[umme]r (een dubbel: 5 & 6)[3] komt een lithografie van Jan Veth[4] & een plaat van Ch[arle]s Ricketts.[5] Ornamentaties van Thorn-Prikker, V[an] Rysselberghe, George Lemmen, Hageman; misschien, maar nog niet heel waarschijnlijk: Derkinderen.[6] Ge ziet dat we goed vooruitgaan. Er ontbreken maar een 20 abonnementen meer. Er is spraak, voor het 2e jaar, het tijdschrift door Van de Velde zelf te laten drukken.[7]
Hoe vindt ge het laatste n[umme]r van den N[ieuwe] Gids?
Met vriendelijke handdruk
Gust Vermeylen.

Annotations

[1] Wellicht niet Johann Heinrich Fuessli maar Henry Fuseli.
[2] August Vermeylen, 'Nota over de pleisterbeelden van George Minne', in: Van Nu en Straks, 4 [1893], p. 1. Zie ook brief 253, noot 10.
[6] In Van Nu en Straks 5 verschenen wel ornamentaties van Theo Van Rijsselberghe en van George Lemmen (zie ook brief 253, noot 6). De versieringen van Victor Hageman werden pas in Van Nu en Straks 8-10 opgenomen. Van Johan Thorn-Prikker en Antoon Derkinderen werd ook in de latere nummers niets meer gepubliceerd.
[7] Zie ook brief 253. Er kwam niets van dit plan terecht.

Register

Naam - persoon

Denis, Maurice (° Granville, 1870 - ✝ Parijs, 1943)

Schilder.

Derkinderen, Antonius Johannes (° Den Bosch, 1859-12-20 - ✝ Amsterdam, 1925-11-02)

Beeldend kunstenaar.

Hageman, Victor (° Antwerpen, 1868-12-05 - ✝ Ukkel, 1938-10-24)

Schilder.

Lemmen, Georges (° Schaarbeek, 1865-12-26 - ✝ Ukkel, 1916-06-05)

Schilder.

Minne, George (° Gent, 1866-08-30 - ✝ St.Martens-Latem, 1941-02-18)

Beeldhouwer, tekenaar en illustrator.

Redon, Bertrand Jean (gen. Odilon) (° Bordeaux, 1840 - ✝ Parijs, 1916)

Schilder, tekenaar, etser, lithograaf en publicist.

Rijsselberghe, Theo Van (° Gent, 1862-11-23 - ✝ Saint Clair (Z.-Fr.), 1926-12-13)

Schilder.

Thorn Prikker, Johan (jan) (° Den Haag, 1869-05-06 - ✝ Keulen, 1932-03-05)

Beeldend kunstenaar.

Velde, Henry Clemens Van De (° Antwerpen, 1863-04-02 - ✝ Zürich, 1957-10-25)

Architect, schilder, sierkunstenaar en essayist. Medeoprichter van Van Nu en Straks. In 1894 gehuwd met Maria Sèthe.

Verhaeren, Emile (° Sint-Amands, 1855-05-21 - ✝ Rouen, 1916-11-27)

Dichter.

Verlant, Daniël Ernest Alphonse (° Ieper, 1862-02-11 - ✝ Brussel, 1924-02-20)

Algemeen Inspecteur der Fraaie Kunsten bij het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Studeerde met Y. Gilkin en P. van Langendonck aan het St. Aloysius Instituut te Brussel. Stond bekend om zijn eigenzinnig karakter. Zijn zoon Jacques Verlant was bibliothecaris in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Veth, Jan Pieter (° Dordrecht, 1864-05-19 - ✝ Amsterdam, 1925-08-01)

Schilder.

Titel - krant/tijdschrift

Jeune Belgique, La (° 1881 - ✝ 1897)

Literair tijdschrift.