<Resultaat 21 van 1419

>

MALINES (STATION) 21 FEVR 1890 10-S
WelEd[ele] Heer E[mmanuel Karel] de Bom.
Letterkundige.
Olijftakstraat 10.
Antwerpen.
ANVERS 21 FEVR 1890 1-M
 
WelEdele Heer,
Gaarne zou ik aan uw verzoek voldoen en u een afdrukje sturen van de sonnetten, die in het Aprilnummer van de Gids zullen verschijnen,[1] maar... ik krijg in 't geheel geen afdrukjes. Onze vriend Pol de Mont ontvangt echter geregeld de Gids en zal u zeker met genoegen het bewuste nummer laten lezen. In de Maartaflevering komt een reeks gedichten van P[ol] de Mont voor,[2] schreef mij de Heer van Hall.[3]
Ik kan u onmogelijk bijdragen voor uw Tooneelblad belooven.[4]
Belofte maakt schuld en ik krijg het druk, daar ik de redactie van een tijdschrift voor kinderen Ons Genoegen op mij heb genomen en natuurlijk buitendien mijn eigen werk te doen heb.
Voor het tooneel doe ik misschien nog wel iets anders en beters dan critiek schrijven over stukken van anderen.
Uw toast zond ik u terug.[5] — Uw stuk in de D[icht] en K[unst]Halle zal ik zeker met belangstelling lezen.[6]
Vriendschappelijk steeds
Hélène Swarth

Annotations

[2] Zie Pol de Mont, 'De legende van Jeshua ben Jossef', in: De Gids, LIV (maart 1890), p. 580-596.
[3] Van Hall was op dat moment hoofdredacteur van De Gids.
[4] Zie brief 18, noot 5. Hélène Swarth vond dat er al genoeg tijdschriften uitgegeven werden. Op 21 februari 1890 bekloeg ze zich tegenover Pol de Mont, met wie ze sinds 16 januari 1890 Zingende vogels op het getouw zette, dat Emmanuel de Bom nu "ook al een tijdschrift [ging] oprichten; wij worden met tijdschriften overstroomd!" Zie Herman Liebaers, Hélène Swarth. Brieven aan Pol de Mont (Gent, KVATL, 1964, p. 163-164 en 170. Voor de verdere reacties van Swarth op Ons tooneel, zie ook haar brief aan Pol de Mont van 23 februari 1890 in Hélène Swarth. Brieven aan Pol de Mont, p. 171.
[6] Swarth bedoelt het artikel 'Drie kunstenaars'. Zie brief 18, noot 10.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Hall, Jacob Nicolaas Van

Amsterdam 15/01/1840 - Bilthoven 01/10/1918

Schrijver. Zie WP.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Swarth, (stéphanie) Hélène (° Amsterdam, 1359-10-25 - ✝ Velp, 1941-06-20)

Schrijfster.

Naam - uitgever

Koninklijke Vlaamsche Academie Voor Taal- En Letterkunde

Titel - krant/tijdschrift

Gids, De (° 1837 - °)

Cultureel en sociaal tijdschrift.

Nederlandsche Dicht- En Kunsthalle (° 1878 - ✝ 1897)

Cultureel maandblad.

Ons Genoegen. Tijdschrift Voor Jongens En Meisjes (° 1885 - ✝ 1894)

Maandelijks geïllustreerd tijdschrift dat te Purmerend verscheen. De 6de, 7de en 8ste jaargang (1890-1892) stonden onder redactie van H. Swarth. De eerste vijf jaargangen verschenen onder de leiding van W.F. Oostveen.

Ons Tooneel (° 1890 - ✝ 1891)

Antwerps weekblad onder redactie van L. Krinkels (hoofdopsteller), E. de Bom en A. Vermeylen. Bracht informatie over de toestand van het toneel in binnen- en buitenland. Naast de drie redacteurs leverden verder nog bijdragen: J. de Bom (onder pseudoniem Zors), J.T. Grein, Panurge (pseudoniem van A. Vermeylen?) en enkele onbekenden (misschien, de redacteurs zelf) die schreven onder de pseudoniemen Ariestark, R. Cavalier, Diecsar Sandor. Van het tijdschrift verschenen zeventien nummers.

Tijdschrift dat bestond uit "oorspronkelijke bijdragen van hedendaagsche dichters, verzameld door Pol de Mont" en dat verscheen in 1891 - 1892 (4 nummers) en 1895 - 1896 (eveneens 4 nummers). Het tijdschrift waarin o.a. bijdragen van A. Peaux, J. Winkler Prins, J. Adriaensen, P. Anri, J. de Geyter, H. Swarth, P. van Langendonck, A. Vermeylen, L. Buyst, C. Buysse, E. de Bom, L. Opdebeek verschenen, werd gedrukt te Hasselt bij drukkerij Winand Klock.