<Resultaat 84 van 1419

>

Uw biecht is oprecht, mijn zoon, en — in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti — geef ik u de absolutie.
Gij, een Don Juan?![1] Gij, de blijde gezonde Vlaamsche jongen! — Een don Juan, voor mij, kan niets anders zijn dan een zieke, een cynieke, satanieke kerel, de "Ravila" van Barbey d'Aurevilly, bij voorbeeld,[2] — een type die een duivelsche vreugde vindt in de ontfleuring der maagden, in de vergiftiging der zielen door zijn venijn. — Maar welke mummie zou ongeroerd blijven vóór een paar diepe oogen, een eigenaardig aantrekkelijk gezicht? Dan ben ik ook een don Juan, en Pieter en Pauwel insgelijks. Onder ons gezegd, 't is zoo goed, zie, wat "sensualist" te zijn tusschen 18 en 24 jaar. En, a[lstublieft], wordt nog niet "onstoffelijk"! Loop niet verloren op de jacht naar die "edeler en reiner" — maar tegennatuurlijke–gevoelens. Wees mensch, potverblomme! mensch in den breedsten zin van 't woord!
La poésie est non pas
Un certain X qu'il faut suivre
Bien haut, très loin, tout là–bas;
Mais c'est d'aimer et de vivre. (J. Richepin)

Uw tweede ziekte ontrust mij in 't geheel niet. Zoo gauw dat ge klaar zijt met een gedicht, stuur het mij. Uit uw onderwerp kunt ge juweeltjes snijden. — Eer ge verzen maakt over melancolische koeien, lees eens "Tristesse des Bêtes" van Richepin (La Chanson des Gueux).[3] Indien Pol het u niet kan geven zal ik het u overschrijven.
— Van iets anders gesproken: ik heb "Ons Tooneel" ontvangen en maak propaganda. Hoeveel kost éen n[umme]r?[4] Welken afslag voor uitverkoopers?
Stuur mij zoo gauw mogelijk eene ingangskaart voor de schouwburgen. Zaterdag, eerste vertooning van "l'Ami des Femmes" (Dumas) in het Parc.[5] Ik zou er moeten zijn.
De "Excellente Cronike" en het portret Van Beers zie ik nog niet in de verste verte aankomen.
Gisteren, plechtige opening van 't Salon.[6] Dat moet ge komen zien, jongen! 1194 nummers, en daarbij veel transcendentale, o[nder andere] van Frédéric, Courtens, Roll, Fantin–Latour, Willy Schlobach, Whistler. Vraag éen dag congé, of kom zondag. Ge zult niets dan uwen trein en eenige glazen bier moeten betalen. Schrijf mij zoo gauw mogelijk wanneer ik u zie. Ge brengt uw gewrochten mêe, en ge leest me dat, onder 't slurpen van een fijne–transcendentale–flesch Moezelwijn — goudgeel met groene weerschijnen! 't Is beslist, hé?
Ik druk met innigheid uw vriendelijke vingerkootjes, in de hoop dat ge mij binnen twee of drie dagen op den nek valt, — of anders: voor eeuwig gedaan!! 'lijk Maantje Hiel zegt.

Annotations

[1] In de Aantekeningen IX (januari 1890, p. 101–108) van Emmanuel de Bom vinden we notities over Don Juan, zoals: "de philosophie van Don Juan (Molière) en Don Juan, 3ième acte, scène II (Molière, Don Juan ou le festin de pierre, 1665)".
[2] Ravila is een personage uit: Jules Barbey d'Aurevilly, Les diaboliques (Parijs, E. Dentu, 1874). Dat boek is een novellenbundel. Ravila is een personage uit de novelle Le plus bel amour de Don Juan.
[3] Jean Richepin, La Chanson des Gueux, Nouvelle édition (Parijs, E. Fasquelle, 1889), p. 62–64.
[4] Een nummer kostte 10 centiemen.
[5] Alexandre Dumas (fils), "l'Ami des Femmes" (1864). Een bespreking van dat toneelstuk vinden we onder andere in L'art moderne (jrg. X, nr. 39, 28 september 1890, p. 310) en L'indépendance belge (25 september 1890). Het stuk ging in première op zaterdag 20 september 1890 in de Parkschouwburg.
[6] De driejaarlijkse tentoonstelling van beeldende kunsten te Brussel. Zie De Vlaamsche school, nr. III (1890), p. 141–146, 155, 159–161. De "inlandsche" schilders werden behandeld door Jan Mathijs Brans, de "buitenlanders" door Vermeylen. Zie ook de Koophandel van Antwerpen van 16 september 1890.

Register

Naam - persoon

Barbey D'aurevilly, Jules-amedée (° Saint-Sauveur-le Vicomte, 1808 - ✝ Parijs, 1889)

Schrijver en criticus.

Beers Sr., Jan Van (° Antwerpen, 1821-02-22 - ✝ Antwerpen, 1888-11-14)

Schrijver.

Vader van Jan van Beers Jr.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Brans, Jan Mathijs (° As, 1853-10-02 - ✝ Eppegem, 1940-03-13)

Leraar en letterkundige.

Courtens, Franz (° Dendermonde, 1854-02-24 - ✝ Brussel, 1943-01-16)

Schilder.

Fantin-latour, Ignace Henri Jean Théodore (° Grenoble, 1836 - ✝ Buré, 1904)

Schilder, graveur en lithograaf.

Frederic, Leon Henry Marie (° Brussel, 1856-08-26 - ✝ Schaarbeek, 1940-01-27)

Schilder.

Hiel, Emanuel (° Sint-Gillis-Dendermonde, 1834-05-31 - ✝ Schaarbeek, 1899-08-27)

Letterkundige.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Richepin, Jules (gen. Jean) (° Médéa (Algerije), 1849 - ✝ Parijs, 1926)

Eigenlijk: Jules Richepin.

Schrijver.

Roll, Alfred Philippe (° Parijs, 1846 - ✝ ?, 1919)

Schilder en beeldhouwer.

Schlobach, Willy (° Brussel, 1864-08-27 - °)

Schilder.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Whistler, James Abbot Mc Neill (° Lowel (Mass.), 1834 - ✝ Chelsea (Londen), 1903)

Schilder, etser en schrijver.

Titel - krant/tijdschrift

Art Moderne, L' (° 1881 - ✝ 1914)

Brussels artistiek weekblad.

Werd, zoals ook La jeune Belgique, bij Wwe Monnom gedrukt. Opgericht door de advocaat Edmond Picard, die toen werd beschouwd als de geestelijke leider van de Brusselse progressieve jongeren. Samen met Octave Maus, de bezieler van de kunstenaarskring Les XX (1884 - 1893), verdedigde hij in l'Art moderne o.m. het impressionisme en het wagnerisme. Het tijdschrift kan in zekere zin beschouwd worden als een voorbode van Van Nu en Straks: vooral Picards uitspraak dat kunst filosofische gedachte, synthese en leven is, wijst in die richting. Medewerkers waren o.a. C.Lemonnier, E.Verhaeren (die ook in de redactie zat), G. Eekhoud, E. De Molder (later schoonzoon van Fél.Rops) en H. van de Velde.

Independance Belge, L' (° 1843 - ✝ 1940)

Brussels doctrinair-liberaal dagblad.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Ons Tooneel (° 1890 - ✝ 1891)

Antwerps weekblad onder redactie van L. Krinkels (hoofdopsteller), E. de Bom en A. Vermeylen. Bracht informatie over de toestand van het toneel in binnen- en buitenland. Naast de drie redacteurs leverden verder nog bijdragen: J. de Bom (onder pseudoniem Zors), J.T. Grein, Panurge (pseudoniem van A. Vermeylen?) en enkele onbekenden (misschien, de redacteurs zelf) die schreven onder de pseudoniemen Ariestark, R. Cavalier, Diecsar Sandor. Van het tijdschrift verschenen zeventien nummers.

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.

Naam - instituut/vereniging

Théâtre du Parc (° 1782 - °)

Brussels theater.

Bestaat heden nog. Werd van 1879 tot 1892 bestuurd door Fr.Candeilh die de schouwburg een grote faam bezorgde door de Parij se theateractualiteit op de voet te volgen. Onder zijn leiding werd ook onuitgegeven werk gecreëerd van o.m. M.Maeterlinck, O.Mirbeau, H.Kistemaeckers en Th.Hannon. Hij nodigde gezaghebbende Franse acteurs en groepen uit, zoals S.Bernhardt in 1880 en het Théâtre-Libre d'Antoine in de jaren negentig. De eigen groep bracht doorgaans goede komedies, die bij het Brusselse publiek zeer in trek waren.